DISPOLAB

Sektor prodaje potrošnog laboratorijskog materijala

DISPOLAB se sastoji od dva dela:

DISPOMAT, čiji prodajni program obuhvata laboratorijsko posuđe od stakla, plastike, keramike i metala, filter papir, kompletan asortiman termometara i areometara, automatskih pipeta, pipetora, bireta i drugih artikala za precizno doziranje tečnosti (LHP-Liquid Handling Products), metalnog laboratorijskog pribora i ostalog pomoćnog i potrošnog materijala za rad u laboratoriji.

DISPOCHEM, čiji prodajni program čine, pre svega, laboratorijske hemikalije (neorganske soli, kiseline, organski rastvarači, puferi, indikatori, specijalne hemikalije, mikrobiološke podloge...) i to po stepenu čistoće (puris, purisimus, food grade, pro analysi, UV i HPLC grade...) i pakovanju, maksimalno prilagođene potrebama korisnika. Dezinfekciona sredstva i tehničke hemikalije upotpunjuju prodajni program DISPOCHEM-a.

Na našem lageru uvek imamo uobičajen asortiman potrošnog materijala a takođe je moguć namenski uvoz potrošnog materijala, prema specijalnim zahtevima kupaca.

>>> DISPOLAB - prodajna ponuda potrošnog materijala

PRINCIPALI / PROIZVODI

Svoju reputaciju BRAND je izgradio na kvalitetu i vrednostima prvoklasne opreme za rukovanje tečnostima, kao što su Dispensette® i Transfer-pette®, zatim na svom čuvenom BLAUBRAND® volumetrijskom staklu i na PLASTIBRAND® potrošnoj plastici, koja se može ponovo upotrebljavati. Brand >>>
 GLASSCO - Glassco boro 3.3 stakolo proizvodi opšte, volumetrijsko, filtraciono i šlifovano laboratorijsko staklo. Osnovne karaktereistike Borosilikatnog stakla 3.3 su maksimalna hemijska otpornost, minimalna termalna ekspanzija i krajnja otpornost na termičke šokove. Optimum fizičkih i hemijskih karakteristika čine ovo staklo idealnim za rad u laboratorijama.
Borosilikatno staklo je visokootporno na vodu, kiseline, slane rastvore, organske supstance, halogene elemente i alkalne rastvore.
Maksimalna temperatura korišćenja stakla je 500 °C a tačka deformacije 525 °C.
GLASSCO>>>
 MAREINFELD - Marienfeld nudi sveobuhvatni spektar kvalitetnog laboratorijskog stakla za mikroskopska, predmetna i pokrovna stakla, komore za brojanje, kapilarne cevi, laboratorijsko posuđe i volumetrijsko staklo na kome je Marienfeld napravio svoje ime i međunarodno priznati brend. Mnogi proi zvodi od plastike i porcelana u opšte laboratorijskom radu dopunjuju ukupan asortiman laboratorijskog stakla.   Brend Marienfeld je postao sinonim za kvalitet i pouzdanost. MAREINFELD>>
 HELLMA - Kivete od optičkog stakla i kvarcnih materijala.Za vidljivi deo spektra koriste se kivete od optičkog i specijalnog optičkog stakla. Za ultravioletno i infra­crveno spektralno područje koriste se kvarcne kivete izrađene od ­različitih kvarcnih materijala (SUPRASIL, SUPRASIL 300 i druga kvarcna ­stakla). HELLMA >>>
 TGI proizvodi visoko kvalitetne proizvode stakla za kupce širom sveta od staklenih tipovima kao što su: borosilicate glass ILMABOR® ("I-330"), borosilicate glass ILMADUR® ("I-420"), soda-lime glass ILMATHERM® ("I-860" and "I-880"). TGI>>>
   MENZEL - Mikroskopska predmetna i pokrovna stakla vrhunskog kvaliteta, najvišeg stepena čistoće su sinonim za  MENZEL. Prikladna su za profesionalnu upotrebu u patologiji, citologiji, histologiji i biohemiji. Odobrena su za In-vitro dijagnostiku. MENZEL>>>

Kartell Labware division svetsko tržište snabdeva laboratorijskim posuđem i opremom proizvedenim od materijala kao što su polipropilen, polistiren i polietilen. KARTELL >>>

GOSSELIN - SUPERLAB na našem tržištu nudi sterilne petri šolje za jednokratnu upotrebu proizvedene po aseptičnoj tehnologiji, čuvenog francuskog proizvođača. GOSSELIN >>>
 

NOEX na tržištu postoji više od 20 godina. Koristeći najsavremeniju opremu NOEX se trudi da ispuni sve zahteve korisnika. Prodajna ponuda obuhvata više od 200 artikala, a visok kvalitet i inovativni dizajn su prioriteti kompanije  NOEX >>>

  Aparati za manipulaciju tečnostima svojim originalnim dizajnom, preciznošću i lakim rukovanjem nude efikasniji rad u laboratoriji. HIRSCHMANN LABORGERATE >>>
 AMARELL - Kompanija Amarell je specijalizovana za proizvodnju termometra koji imaju različitu primenu. Najjednostavniji i najčešće korišćeni termometri su stakleni laboratorijski termometri koji se odlikuju velikom preciznošću. Termometri se dele na osnovu fluida i punjenja stepena preciznosti. U proizvodnom programu ove kompanije nalaze se i multifunkciona­lni digitalni termometri, sa sondama od 125mm, 300mm, 500mm i laboratorijski satovi, štoperice, sobni.
AMARELL >>>
  TLOS - laboratorijsko staklo odličnog kvaliteta.
  TECHNOSKLO - Laboratorijsko staklo evropskog kvaliteta proizvedeno u češkoj TECHNOSKLO, Ltd. >>>

VWR Prolabo nudi širok izbor laboratorijskih i industrijskih hemikalija, u opsegu od tehničkih reagenasa, pa sve do reagenasa visoke čistoće za analizu tragova i rezidualnih ostataka. Svi proizvodi su i napravljeni i testirani u proizvodnim prostorijama u Vriare-u (Francuska) i Haasrode-u (Belgija). VWR >>>
 CARLO ERBA - U proizvodnom programu CARLO ERBA nudi široku lepezi kvalitetnih organskih rastvarača za GC i HPLC, neorganske kiseline, soli, standardne rastvore i puferske rastvore...>>> CARLO ERBA
   ALKALOID AD - Skoplje je već više od sedam decenija u poslu proizvodnje lekova, preradi botaničkih sirovina, proizvodnji kozmetike i hemijskih proizvoda Alkaloid Skopje >>>
 REAGECON - Standardni kondumetrijski i turbidimetrijski rastvori standardizozovani po NIST-u
 

TCI je vodeći svetski proizvođač finih hemikalija kako za istraživanje tako i za komercijalnu primenu. Proizvodi više od 22.000 organskih laboratorijskih hemikalija koristeći sopstvenu originalnu tehnologiju. Mnoge od ovih hemikalija su visoko specijalizovane uključujući i brojne reagenase dostupne jedino prekoTCI. Proizvodni tehnike su razvijene tokom više od 60 godina iskustva. TCI>>>

 LGC -
 ACCUSTANDARD AccuStandard>>>
  Hamilton jesvetski lider u dizajnu i proizvodnji ručnih, polu-automatizovanih i robotskih uređaja za precizno merenje tečnosti. Skoro 50 godina, Hamilton zadovoljava potreba kupaca, kombinujući kvalitet materijala sa stručnom izradom, osiguravajućo najveći nivo performansi svakog mernog uređaja, čime je stekao globalni ISO 9001 sertifikat. Hamilton>>>

Whatman - U svom proizvodnom programu ova kompanija pored filter papira (Whatman celulozni filter je svetski standard za generalnu upotrebu) ima široku paletu proizvoda. WHATMAN >>>

MUNKTEL- Proizvodni program različitih papira za filtraciju konstantno se dopunjuje novim proizvodima. Pored laboratorijske filtracije proizvodi se i za kontrolu zaštite životne sredine, industrijsku filtraciju, medicinska istraživanja i za filtraciju vazduha. MUNKTEL >>>
 La-Pha-Pack - Kompanija La-Pha-Pack (DIN EN ISO 9001:2000) je originalni proizvođač potrošnog materijala za GC, HPLC i Headspace analize - viala, septi, zatvarača, crimp kapica koji odgovaraju svim instrumentima na tržištu - Agilent, CTC, Perkin Elmer, Dionex, Shimadzu, Varian, Hitachi, Waters, Thermo. Viale su proizvedene od SCHOTT stakla prve hidrolitičke grupe.
Kompletan program viala sa navojem za čuvanje uzoraka različitih zapremina (2ml, 4ml, 8ml, 12ml, 16ml, 20ml, 30ml, 40ml i 60ml). Sve viale su proizvedene od stakla prve hidrolitičke grupe - svetlog i tamnog.  LA-PHA-PACK >>>
 Lenz-ovi laboratorijski proizvodi od stakla uživaju dobar ugled širom sveta u hemijskoj industriji, farmaceutskoj industriji, petrohemijskoj industriji, prehrambenoj industriji, biotehnologiji, nauci i istraživanju. Sa više od 10.000 standardizovanih artikala, Lenz nudi izuzetan asortiman staklenih proizvoda. LENZ >>>
 LMS stakla su svojim kvalitetom i svojom reputacijom poznata u preko 70 zemalja širom sveta. Kontinuiran razvoj i tehnički napredak primenjen na novim proizvodima LMS svrstava u lidera u proizvodnji stakla i opreme. LMS >>>
 MERCI - Sve od potrošnog materijala za Vašu laboratoriju MERCI >>>
 HEINZ HERENZ - Sve od potrošnog materijala za Vašu laboratoriju -Herenz>>>
  ROTOPLAST - Staklene petri šolje renomiranog proizvođača ROTOPLAST >>>