SVI SEKTORI
Dispolab
Generallab
Analyticalab
foodlab
DISPOLABHEM
Sektor prodaje potrošnog laboratorijskog materijala
GENERALLAB
Sektor prodaje laboratorijskih aparata i instrumenata
ANALYTICALAB
Sektor prodaje spektroskopskih i hromatografskih instrumenata, prateće opreme i potrošnog materijala
INGLAB
Sektor prodaje laboratorijskog nameštaja, sigurnosnih ormana i projektovanja laboratorija
FOODLAB
Sektor prodaje laboratorijske opreme i potrošnog materijala za kontrolu kvaliteta
Med&Med
Microbiogenlab 
 Pharmalab

Waterlab
MED&MED
Sektor prodaje opreme za medicinsku dijagnostiku 
MEDILAB
Sektor prodaje opreme i reagenasa za medicinske laboratorije 
MICROBIOGENLAB
Sektor prodaje potrošnog materijala i opreme za mikrobiološke, genetske i molekularno - biotehno­loške laboratorije (industrijska i bela biotehnologija)
PHARMALAB
Sektor prodaje laboratorijske opreme i potrošnog materijala za farmaceutske i apotekarske (galenske) laboratorije
 WATERLAB
Sektor koji nudi celokupan asortoman opreme za pijaće i industrijske vode
  Servicelab  

VETLAB
Sektor prodaje opreme i instrumenata za veterinarsku medicinu

SERVICELAB
Sektor servisnog održavanja i tehničke podrške

METROLAB
Laboratorija za etaloniranje merila: mase, zapremine i optičkih veličina