Login                               registracija
Korisničko ime:

Lozinka:
On line ponuda
Sadržaj korpe 0 proizvoda
 
Sektori
Nađite životinju po kodu
Unesite pročitani kod:


Gde se nalazimo

SUPERLAB
Milutina Milankovića 25
11070 Novi Beograd

 
MICROBIOGENLAB pošalji prijatelju štampa stranice

Sektor prodaje opreme za mikrobiološke, genetske, biotehnološke i molekularno-biološke laboratorije

Prodajni program MICROBIOGENLAB-­a obuhvata asortiman proizvoda korišćenih u savremenoj mikro­biologiji, počevši od razlivanja hranljivih podloga i kultivacije mikroorganizama, pa do detekcije i genotipizacije. Kompletna oprema za mikrobiološku inkubaciju, sterilizaciju i krioprezervaciju je deo prodajnog programa ovog sektora.

Takođe u ponudi imamo celokupan spektar potrošnog ma­terijala koji prati svaku mikrobiološku laboratoriju: proizvode od plastike i stakla, dehidrovane hran­ljive podloge, gotove hranljive podloge, brze testove za mikrobiologiju, antibiotske diskove, kese za autoklaviranje i osvežavajuće perle za autoklav.

Prodajni program genetike obuhvata sve vrste DNK i RNK ma­nipulacija - izolaciju, ekstrakciju, purifikaciju. Takođe nudimo en­donukleaze za restrikcionu analizu DNK i polimeraze za PCR ampli­fikaciju i razlicite agaroze. Program obuhvata sisteme za elektroforezu raličitih veličina, bloting i hibridiza­ciju, kao i gelne dokumentacione sisteme.

U ponudi imamo jedinstven prodajni pro gram za opremanje PCR laboratorija koji uključuje raznovrsne PCR termociklere (standardne i Real Time) u zavisnosti od PCR aplikacije, PCR rea­gense i PCR potrošni materijal. Na raspolaganju su i PCR kitovi za detekciju patogena u prehrambenoj industriji i molekularnoj dijagnostici. Potrebe biotehnoloških laboratorija – za indu­strijsku i belu biotehnologiju, zadovoljavamo ponu­dom bioreaktora i fermentora različitih zapremina i funkcionalnih mogućnosti.

>>> GENLAB - ponuda opreme za molekularne i citogenetske laboratorije
>>> MICROBIOLAB - ponuda za mikrobiološke laboratorije-2014

>>> MICROBIOGENLAB - ponuda za mikrobiološke i genetske laboratorije-2013

PRINCIPALI / PROIZVODI
 Lab M je specijalizovan za proizvodnju hranljivih podloga za mikrobiologiju. Osnovan 1971., Lab M dugo uživa internacionalnu reputaciju za visok kvalitet svojih dehidrovanih hranljivih podloga, a specijalno za podloge za gajenje i izolaciju anaeroba. Lab M >>>
 

Cilj kompanije Applichem je da pored referentnih standarda kupcima ponudi i ostala organska i neorganska jedinjenja.
BIOCHEMICA – Proizvodi koji spadaju u ovu grupu proizvoda su različiti deterdženti, inhibitori enzima, boje rastvori akrilamida, fenoli za molekularnu biologiju kao i različiti medijumi u prahu za ćelijske kulture.
CHEMICA – U ovu liniju proizvoda spada veliki broj hemikalija, između ostalog i standardni volumetrijski rastvori, kiseline i baze u ne karakterističnim koncentracijama, rastvori pufera spremni za korišćenje, rastvori boja itd.
CELL CULTURE – Kompanija Applichem ima i opremu, ali i znanje neophodno za proizvodnju medijuma u prahu za ćelijske kulture. AppliChem >>>

 Abtek Biologicals je razvio proizvodni program koji obuhvata prozvode za ispitivanje osetljivosti bakterija na antibiotike, mikrobijalnu identifikaciju i uzorkovanje i skladištenje mikroorganizamaAbtek Biologicals >>>
BioTek - je lider u inovaciji i proizvodnji aparata i softvera za manipulaciju mikrotitracionih ploča, kao i automatizovanih sistema za pipetiranje. Ova američka kompanija nudi kompletnu liniju sofisticiranih ELISA i robotičkih sistema. BioTek >>>
 Biotool Swiss je renomirana švajcarska firma poznata po inovativnim rešenjima na polju specijalizovane opreme za mikrobiologiju. Svoju izuzetnu reputaciju stekla je razvojem automatskih sistema za razlivanje hranljivih podloga, mediapreparatora, peristaltičkih pumpi, gasnih plamenika i posuda za kultivaciju mikroorganizama pod anaerobnim uslovima Biotool Swiss >>>

DAS - Vrhunska laboratorijska automatizacija DAS >>>
 Microgen Bioproducts Ltd, Engleska, bavi se razvojem, proizvodnjom i prodajom testova na polju kliničke, prehrambene i veterinarske dijagnostike. Sopstvenim istraživačkim radom Microgen Bioproducts Ltd. je razvio širok dijapazon dijagnostičkih testova za identifikaciju bakterija izolovanih iz širokog spektra uzorakaMicrogen Bioproducts >>>
 Mascia Brunelli S.p.A – se bavi razvojem proizvoda za in vitro dijagnostiku u mikrobiologiji, hematologiji, kliničkoj hemiji, imunologiji i medicini. Mascia Brunelli >>>
 PEQLAB - nemačka biotech kompanija koja inovativno razvija, proizvodi i distribuira instrumente, potrošni materijal i reagense naročito za genetski inženjering, mikrobiologiju, molekularnu biologiju i biotehnologiju (kitovi za ekstrakciju DNK/RNK, PCR potrošni, jedinice za horizontalnu i vertikalnu elektroforezu...) http://www.peqlab.de/
 VILBER LOURMAT - francuski vodeći proizvođač UV i fotodokumentacionih instrumenata koji se koriste posle gelne elektroforeze i UV lampi. Oni dizajniraju, industrijalizuju i pokrivaju tržište sa gelnom vizuelizacijom, gelnom dokumentacijom i gelnom analizom. VILBER LOURMAT >>>
 BIORON - nemačka kompanija koja pokriva globalno molekularnu dijagnostiku u svrhe kliničke mikrobiologije, dijagnostičke PCR testove za Real Time PCR (CE Conformity Declaration), DNK i RNK dijagnostičke kitove primenjene u naučno-istraživačkom radu, kao i restrikcione endonukleaze. http://www.bioron.net/
 PORVAIR-SCIENCES - engleska kompanija, specijalizovana u proizvodnji mikrotitracionih ploča još od 1992. Nude mikrotitraciona rešenja za sve aplikacije, počevši sa pripremom uzoraka do visoke povezanosti sa skriningom. Koriste se u prirodnim naukama, biotehnologiji i molekularnoj biologiji. http://www.porvair-sciences.com/
 
GENEAID BIOTECH - biotehnološka kompanija koja proizvodi ekstrakcione kitove za purifikaciju nukleinskih kiselina (DNK i RNK). Pokriva virusne i PCR tehnologije. Efikasna i efektivna MagBead DNK/RNK tehnologija prečišćavanja makromolekula. http://www.geneaid.com/
BINDER je sinonim za proizvodnju uređaja za kondicionirane uslove temperature, vlage, stepena osvetljenja, specijalne atmosfere... Zahvaljujući APT. Line®, autonomnom BINDER patentu termo komore imaju veliku preciznost za - da tih temperaturnih uslova. Vrhunski materijali, dug radni vek, pouzdanost su sinonimi za  BINDER>>>
 FASTER, Italija osnovana 1984 godine vodeća je firma za proizvodnju laminarnih komora u Evropi. U svojoj širokoj paleti proizvoda poseduje razne tipove laminarnih komora (od biosafety komora najviše klase do klasičnih mikrobioloških komora i horizontalnih komora raznih namena).  FASTER >>>
 Memmertove proizvode karakteriše jedinstven koncept zagrevanja komore sa sve četiri strane što pruža izvrsnu homogenost temperature. Funkcionalnost svakog Memmert -ovog kontrolnog sistema se testira individualno, svaka jedinica prolazi standardne sigurnosne testove i biva rekalibrisana ukoliko je to neophodno.
Memmert Vam može ponuditi široku paletu proizvoda i to: univerzalne sušnice, inkubatore, sterilizatore (vruć vazduh), Peltier inkubatore sa hlađenjem, Inkubatore sa hlađenjem, CO2 inkubatore, Vodena kupatila... memmert >>>
 

http://www.biosan.lv/

 

Miltenyi Biotec - kompanija koja razvija, proizvodi i prodaje više od 1000 proizvoda i usluga; naročito na polju ćelijske biologije, imunologije, regenerativne medicine i molekularne biologije. Miltenyi Biotec >>>


 

BAG HEALTH CARE Vam nudi jedinstveno širok spektar indikatora za testiranje i verifikaciju procesa čišćenja i dezinfekcije, kao i biološke i hemijske indikatore za monitoring svih metoda sterilizacije. BAG HEALTH CARE >>>

 

Medical Wire & Equipment je engleska kompanija koja se više od pola veka bavi razvo­jem i proizvodnjom transportnih podloga i briseva za potrebe mikrobiologije. Kroz svoj široki asortiman proizvoda pokriva potrebe uzorkovanja u medicini, prehrambenoj industriji i forenzičkim ispitivanjima. http://www.mwe.co.uk/

 Orgenium Laboratories je specijalizovani odsek biotehnološke firme koji se bavi razvojom i proizvodnjom ELISA testova u svrhe istraživanja kao i za dijagnozu infektivnih bolesti. Cilj Orgenium Laboratories je da snabdeva profesionalce iz oblasti dijagnostike i istraživanja sa proizvodima i podrškom vodeći računa o zahtevima visokog kvaliteta, fleksibilnosti i pouzdanosti.  Orgenium >>>
 Kompanija Schuett Biotec GmbH, Nemačka je proizvođač opreme za biotehnološke, mikrobiološke kao i laboratorije za molekularnu mikrobiologiju. Schuett Biotec >>>