Avio 200 ICP-OES

Avio 200 ICP-OES

Kompanija SUPERLAB Beograd je isporučila najnoviji
ICP-OES Avio 200 PerkinElmer Institutu za multidisciplinarne nauke
u sklopu projekta Nauka i bezbednost u okviru koga Institut se bavi rešavanjem problema radioaktivnog otpada.

 

 

Više o proizvodu pročitajte na:
http://www.super-lab.com/product/perkin-elmer-avio-200-icp-oes/

X
Scroll to Top