DISPOLAB, čiji prodajni program obuhvata laboratorijsko posuđe od stakla, plastike, keramike i metala, filter papir, kompletan asortiman termometara i areometara, automatskih pipeta, pipetora, bireta i drugih artikala za precizno doziranje tečnosti  (LHP-Liquid Handling Products), metalnog laboratorijskog pribora i ostalog pomoćnog i potrošnog materijala za rad u laboratoriji.

Borosilikatno staklo je visoko otporno na vodu, kiseline, soli, organske supstance kao i na halogene kao što su hloridi i bromidi. Otpornost na baze je relativno dobra jedino postoji ograničenje pri korišćenju fluorovodonične kiseline. Sve ove karakteristike su u skladu sa standardom ISO 1776, a otpornost na alkalije definisana sa ISO 695.