Uvođenje i primena sve većeg broja standarda u formiranju novih i prilagođavanju starih laboratorija, kao i sve veća zahtevnost i specijalizacija ovog posla, nametnula je potrebu da se u okviru poslovanja SUPERLAB oformi sektor – INGLAB.

Projektovanje novih i reorganizacija starih laboratorija po zahtevanim standardima od korisnika je ukratko opis delokrug rada ovog novog sektora. To podrazumeva, aktivno praćenje svih standarda i propisa u ovoj oblasti i sposobnost da se ti standardi i propisi primene u opremanju laboratorija korisnika, bilo kao savetodavna podrška ili kao segment u pristupu poslovima na principu „ključ u ruke”. INGLAB tim može za Vas da projektuje i izgradi novu laboratoriju ili reorganizuje staru u skladu sa našim važe?im zakonskim propisima, istovremeno uvažavajući savremene svetske i evropske propise i standarde. Dakle, počev od projektovanja laboratorija, opremanja nameštajem, sigurnosnim sistemima, rešavanje pitanja otpada (biohazardni, toksični, opasni…) pa do pripreme za sertifikaciju, a kasnije i sertifikacije – sve je to delokrug rada INGLAB-a.

Prema potebama naručioca moguće je po zahtevu uraditi i napraviti laboratorijski nameštaj po meri kako bi se uklopio u već postojeću prostoriju. U programu laboratorijskog nameštaja se nalaze digestori opšte i posebne namene, kiselootporni radijalni centrifugalni ventilatori, ormari za razne namene (sigurnosni, medicinski, vitrine, garderobni, viseći…), radni stolovi, centralni laboratorijski stolovi, donji elementi, energo-mostovi, stolovi za analitičke vage, police, laboratorijske stolice, zaštitna oprema za personal …

SUPERLAB na našem tržištu zastupa proverenog proizvođača GLORIA ARTEC kao i druge vodeće svetske proizvođače laboratorijskog nameštaja. INGLAB Vam je na raspolaganju za sve tehničke detalje i informacije u vezi sa opremanjem i izgradnjom Vaše laboratorije.

U sastavu SUPERLAB GROUP posluje proizvođač laboratorijskog nameštaja LABOBNOVA sa iskustvom od preko 40 godina. Stručni menadžment sektora INGLAB zajedno sa menadžmentom u proizvodnom sektoru, LABOBNOVA uvodi nove tehnologije i dizajn laboratorijskog nameštaja i opreme koristeći iskustva vodećih svetskih proizvođača.

Naša prednost u odnosu na svetske proizvođače je velika fleksibilnost proizvodnje. Spremni smo da prilagodimo dizajn i mere laboratorijskog nameštaja i opreme najvišim kriterijumima i zahtevima kupaca.Pored velike ponude laboratorijskih stolova u mogućnosti smo da ponudimo i opremu kao što su: digestori u skladu sa EN 14175, sigurnosni ormani za čuvanje hemikalija (toksičnih i zapaljivih), sigurnosni ormani za rad sa bocama pod pritiskom za industrijske gasove i dr.

Dokaz kvaliteta je veliki broj naših zadovoljnih kupaca kao i potvrda (sertifikati ISO standarda).

Kontaktirajte nas da bi i Vaš prostor oplemenili našim laboratorijskim nameštajem.

SADRŽAJ:

NAŠA FILOZOFIJA
PROIZVODNJA
STANDARDIZACIJA
CERTIFIKACIJA DIGESTORA
LABORATORIJSKI SIGURNOSNI SISTEMI
• MODULARNOST SISTEMA
• RADNE PLOČE
• LABORATORIJSKI STOLOVI
• LABORATORIJSKE SUDOPERE
• SISTEMI ZA ODLAGANJE I SKLADIŠTENJE
• VISEĆI ELEMENTI
• PODSTONI ELEMENTI
• LABORATORIJSKI ORMARNI I POLICE
• TUŠEVI ZA ISPIRANJE OČIJU
• SISTEM ZA LOKALNO ODSISAVANJE
• LABORATORIJSKE STOLICE
• HTZ I OSTALA OPREMA
DIGESTORI
ČISTE SOBE
SCAT
SIGURNOSNI ORMANI I DRUGA OPREMA
KANCELARIJSKI I ŠKOLSKI NAMEŠTAJ
GALERIJA SLIKA
PRIMERI REKONSTRUKCIJE LABORATORIJA