O NAMA

SUPERLAB je osnovan 1993. godine kao privatno preduzeće sa 100% domaćeg kapitala. Osnovna delatnost SUPERLAB je zastupanje inostranih kompanija koje proizvode laboratorijsku opremu, opremu za kontrolu kvaliteta i hemikalije i reagense za laboratorijsku namenu.

Za manje od jedne decenije svog postojanja, SUPERLAB je uspeo da zauzme lidersku poziciju na našem tržištu. Danas, SUPERLAB reprezentuje i prodaje proizvode više od 30 najrenomiranijih svetskih kompanija iz oblasti laboratorijuma, i to sa eskluzivnim pravom od 25 ino-kompanija.

SUPERLAB nije organizovan samo kao klasična zastupnička, uvoznička i trgovačka kuća, ona je mnogo više od toga. Tim naših stručnjaka je u mogućnosti da pomogne korisniku da odgovori na izazov savremene laboratorijske analitike kako u pogledu izbora optimalne konfiguracije ili tipa laboratorijskih instrumenata, izboru aplikacija, tehničkoj podršci i posleprodajnom servisu, tako i u pogledu permanentnog snabdevanja neophodnim potrošnim materijalom!

POSLOVNI PRINCIPI
Da bi se maksimalno približili korisničkim zahtevima i želji da na njih odgovorimo, organizovali smo rad SUPERLAB po najnovijim principima savremenog poslovanja. Ovo je prošlost i sadašnjost SUPERLAB-a, putokaz za budućnost biće nam zahtevi i potrebe naših poslovnih partnera!

MISIJA
SUPERLAB treba da obezbedi najsavremeniju laboratorijsku opremu, pribor i potrošni materijal svim zainteresovanim klijentima / kupcima po pristupačnim cenama, poštujući visoke standarde u pogledu kvaliteta proizvoda i usluga.

VIZIJA
SUPERLAB kao lider kvaliteta, pouzdanosti, otvorenosti i saradnje na domaćem i svetskom tržištu laboratorijske opreme, pribora i potrošnog materijala.

X
Scroll to Top