PHARMALAB

PHARMALAB se bavi opremanjem i permanentnim snabdevanjem laboratorija, koje imaju specifične zahteve u pogledu kvaliteta opreme, koja mora biti validirana i kvalifikovana po zahtevima dobre proizvođačke, laboratorijske i dobre apotekarske prakse. 

Specijalizovan za opremanje galenskih laboratorija recepturnim vagama, aparatima za proizvodnju čiste vode – Aqua purificata, dozatorima za rastvaranje antibiotskih sirupa, laminarnim komorama, mešalicama i homogenizatorima, kao i automatskim sistemima: unguatorima ­ za proizvodnju i pakovanje malih serija krema i gelova; kapsulirkama za laboratorijske uslove punjenja, laboratorijske i polupogonske mašine za proizvodnju rastvora…

Oprema za identifikaciju sirovina, testiranje raspadljivosti, rastvorlji­vosti i drugih karakteristika gotovih preparata, samo su deo prodajnog programa ovog sektora. U PHARMALAB-ovom prodajnom asortimanu takođe se nalazi oprema neophodna za ispunjenje zahteva dobre distributivne prakse ­ transportni frižideri sa kompresorom, data loggeri, kartice za  kontrolu temperature transporta vakcina.

 

 

X
Scroll to Top