AMARELL TERMOMETRI PUNJENI ŽIVOM

KOMPANIJA AMARELL JE SPECIJALIZOVANA ZA PROIZVODNJU TERMOMETARA KOJI IMAJU RAZLIČITU PRIMENU
Najjednostavniji i najčešće korišćeni termometri su stakleni laboratorijski termometri koji se odlikuju velikom preciznošću. Termometri se dele na osnovu fluida i punjenja stepena preciznosti. U proizvodnom programu ove kompanije nalaze se i multifunkcionalni digitalni termometri, sa sondama od 125mm, 300mm, 500mm i laboratorijski satovi, štoperice, sobni. Sve ove termometre je moguće etalonirati u SUPERLAB-ovoj akreditovanoj laboratoriji Metrolab, pri čemu se izdaje uverenje o etaloniranju.

Category:
Kataloški broj Tip Opseg merenja Dužina
G10006 Termometar živa -10+100:1°C 260mm
G10010 Termometar živa -10+150:1°C 260mm
G10016 Termometar živa -10+250:1°C 300mm
G10312 Termometar živa -35+50:1°C 260mm
G10308 Termometar živa -10+00:1°C 260mm
G10310 Termometar živa -10+150:1°C 260mm
G10316 Termometar živa -10+250:1°C 300mm

Kontakt

X
Scroll to Top