BIO-RAD IQ-Check™ Real-Time PCR kitovi

IQ-Check™ Real-Time PCR kitovi pružaju sve prednosti Real-Time PCR metode za brze i pouzdane rezultate pri ispitivanj patogena u hrani. Za razliku od standardnih referentnih metoda za ispitivanje patogena koje rezultate daju u roku od 4-7 dana, Real-Time PCR dijagnostika daje rezultate u roku od oko 48 sati uključujući i korak obogaćenja uzorka.

IQ-Check™ Real-Time PCR kitovi pružaju sve prednosti Real-Time PCR metode za brze i pouzdane rezultate pri ispitivanj patogena u hrani. Za razliku od standardnih referentnih metoda za ispitivanje patogena koje rezultate daju u roku od 4-7 dana, Real-Time PCR dijagnostika daje rezultate u roku od oko 48 sati uključujući i korak obogaćenja uzorka. Kompletan asortiman kitova je dostupan za kvalitativnu detekciju glavnih patogena u hrani i uzorcima iz životne sredine:

 • IQ-Check Salmonella II (kit za detekciju Salmonella spp.)
  IQ-Check Listeria monocytogenes II (kit za detekciju Listeria monocytogenes)
  IQ-Check Listeria spp. (kit za detekciju Listeria spp.)
  IQ-Check E.coli O157:H7 (kit za detekciju E.coli O157:H7)
  IQ-Check Campylobacter (kit za detekciju Campylobacter)
  IQ-Check Cronobacter (kit za detekciju Cronobacter spp.)

IQ-Check™ kitovi su validirani na BIORAD Real-Time PCR ure?ajima.

MiniOpticon ™ Real-Time PCR sistem je jedan od najmanjih trenutno dostupnih Real-Time PCR sistema i omogućava analizu 46 uzoraka sa dve kontrole.
CFX96 ™ Real-Time PCR sistem omogućava analizu 94 uzoraka i dve kontrole. Kao dodatak, do 4 ovakva uređaja se mogu povezati i puštati u isto vreme. Ovaj uređaj može da detektuje 5 boja u jednom bunariću.

Kontakt

X
Scroll to Top