, , , , ,

BIOSAN: DEN-1B

Denzitometar DEN-1B (detektor zamućenosti suspenzije)

Detaljna specifikacija proizvoda: DEN-1B Densitometer (suspension turbidity detector).

Denzitometar je DEN1-B dizajniran za merenje zamućenosti ćelijske suspenzije u opsegu od 0,0–6,0 McFarland jedinica (0 – 180×107 ćelija/ml).

pruža mogućnost merenja zamućenosti rastvora I u širem opsegu (do 15,0 McFarland jedinica), međutim, potrebno je zapamtiti da se u ovom slučaju vrednosti standardne devijacije povećavaju.

Denzitometar se koristi za merenje koncentracije ćelija (bakterijske, ćelije kvasca) tokom procesa fermentacije, određivanje osetljivosti mikroorganizama na antibiotike, identifikaciju mikroorganizama pomoću različitih test-sistema, za merenje apsorpcije na određenoj talasnoj dužini, kao i za kvantitativnu procenu koncentracija rastvora boje, apsorbuje zeleno svetlo.

Princip rada se zasniva na merenju optičke gustine sa digitalnom prezentacijom rezultata u McFarland jedinicama. Jedinica je fabrički kalibrisana (za rad sa staklenim cevima prečnika 16 mm) i održava kalibraciju bez napajanja. Međutim, ako je potrebno, moguće je kalibrisati jedinicu za 2–6 tačaka u opsegu McFarland jedinica od 0,0–6,0. Preporučujemo da koristite Biosan standarde kako biste osigurali punu pouzdanost, ali je prihvatljivo koristiti druge komercijalne, kao i standarde koji se sami pripremaju (npr. BaSO4). Mogućnost vraćanja fabričkih podešavanja kalibracije.

Preporučujemo da u laboratoriji pored samog aparata, uvek imate i komplet za kalibraciju CKG16 za staklene epruvete prečnika 16 mm, set od 0,5; 1.0; 2.0; 3.0; 4.0 McFarland standardi zamućenja (čestice lateksa);

Kontakt

Dimitrije Ilić, ing. maš.
Menadžer proizvoda MEDMIKROLAB
Tel/Fax: +381 11 22 22 222 ext. 324
Mob: +381 64 8720 269
dilic@superlab.rs

X
Scroll to Top