, , , ,

BIOSAN: DEN-600

Fotometar DEN-600 je kompaktan, prenosiv fotometar sa punjivim baterijama.

Detaljna specifikacija proizvoda: DEN-600 Photometer.

DEN-600 je kompaktan, prenosiv fotometar sa punjivim baterijama.

Sastoji se od optičkog sistema talasne dužine 600 nm, koji omogućava primenu:
1) OD600 metode koja služi za procenu ukupnog broja ćelija,
2) MekFarlandovu (McF) metodu merenja zamućenosti,
3) Bradfordove metode analize proteina za merenje koncentracije proteina,
4) Druge metode koje se mogu podesiti ili optimizovati korišćenjem talasne dužine od 600 nm.

Uređaj služi kao jeftina alternativa spektrofotometru, koji se obično koristi za ove aplikacije, pošto se DEN-600 napaja baterijama i kompaktan je, može se udobno smestiti u mikrobiološki sigurnosni kabinet, anaerobnu komoru ili brzo premestiti u drugu laboratoriju. Dodatno, mehanizam za držanje posude omogućava smeštaj standardnih kiveta od 10 mm, epruveta okruglog dna, konusnih epruveta ili falkon epruveta, što omogućava merenje apsorpcije i zamućenosti u Abs, OD ili McF jedinicama.

USB konekcija i DEN softver omogućavaju prenos podataka, obradu i proračun podataka, kalibraciju softvera za metodu Bradfordovog proteinskog testa ili prilagođenu kalibraciju za posebno primenljivu posudu i prilagođene standarde zamućenja.

Uobičajene aplikacije uključuju:
Merenje koncentracije ćelija
Procenu podataka o rastu ćelija
Log faza procene indukcije mikrobnih ćelija
Pripremu kompetentnih ćelija
Metoda Bradfordovog testa proteina
Ispitivanje osetljivosti na antibiotike
Inhibicijski testovi

Kontakt

Dimitrije Ilić, ing. maš.
Menadžer proizvoda MEDMIKROLAB
Tel/Fax: +381 11 22 22 222 ext. 324
Mob: +381 64 8720 269
dilic@superlab.rs

X
Scroll to Top