, , , , , , , , , ,

BIOSAN: FVL-2400N

Mini-centrifuga/vorteks Combi-Spin FVL-2400N

Detaljna specifikacija proizvoda: FVL-2400N Combi-Spin Mini-Centrifuge/Vortex.

Mini-centrifuga/vorteks Combi-Spin FVL-2400N je specijalno dizajnirana za istraživanja u genetskom inženjeringu (za PCR-dijagnostičke eksperimente).

Aparat se može koristiti u mikrobiološkim, biohemijskim, kliničkim laboratorijama i industrijskim biotehnološkim laboratorijama.

Combi–Spin omogućava istovremeno mešanje i odvajanje uzoraka, korišćenjem modula za centrifugu i mešanje, koji se nalaze na zajedničkom spin–modulu.

FVL-2400N ima zaštitni mehanizam koji zaustavlja kretanje rotora kada se poklopac otvori.

Kontakt

Dimitrije Ilić, ing. maš.
Menadžer proizvoda MEDMIKROLAB
Tel/Fax: +381 11 22 22 222 ext. 324
Mob: +381 64 8720 269
dilic@superlab.rs

X
Scroll to Top