, , , , , , , , , , , ,

BIOSAN: RCP-24 Homogenizer

Homogenizator RCP-24

Detaljna specifikacija proizvoda: RCP-24 Homogenizer.

Homogenizator RCP-24, stoni uređaj dizajniran za mešanje, mlevenje, homogenizaciju i emulgiranje biološkog materijala u mikroepruvetama mućkanjem sa tvrdim kuglicama u svrhu pripreme uzorka za kasnija akademska, farmaceutska, biotehnološka ili biomedicinska istraživanja.

Homogenizator olakšava stvaranje supernatanta koji sadrži nukleinske kiseline i proteine pogodne za naknadno pročišćavanje, ekstrakciju ili analizu. Uređaj je optimizovan za ekstrakciju proteina, DNA, RNA ili tRNA iz različitih izvora tkiva, ali se može koristiti i za druge primene.

RCP-24 efikasno homogenizuje tkivo sisara, biljno tkivo i druge biomaterijale.

Kontakt

Dimitrije Ilić, ing. maš.
Menadžer proizvoda MEDMIKROLAB
Tel/Fax: +381 11 22 22 222 ext. 324
Mob: +381 64 8720 269
dilic@superlab.rs

X
Scroll to Top