, , , , , , , , , , ,

BMG LABTECH: SPECTROstar Nano

UV/vis čitač SPECTROstar Nano

Detaljna specifikacija proizvoda: SPECTROstar Nano.

Brošura: PDF.

Upoznajte SPECTROstar Nano – UV/VIS čitač nove generacije.
SPECTROstar Nano

BMG LABTECH-ov inovativni čitač mikrotest ploča za apsorpciju ima fleksibilnost da brzo i lako izvrši testove pomoću mikrotest ploče ili pomoću ugrađenog porta za kivetu. Ovaj čitač mikrotest ploča za apsorpciju zasnovan na spektrometru hvata pun UV/vidljivi opseg za manje od 1 sekunde/bunariću. Njegova brzina, jednostavno rukovanje i kapacitet za čuvanje pojedinačnih protokola analize čine SPECTROstar® Nano vodećim čitačem mikroploča za merenje apsorpcije.

SPECTROstar Nano je opremljen ultra-brzim UV/vis spektrometrom BMG LABTECH, koji omogućava korisnicima merenje apsorpcije punog spektra (220 – 1000 nm) za manje od 1 sekunde po otvoru. To je idealan instrument za očitavanje svih testova apsorpcije u mikrotest ploči ili kiveti – sa mnogim uobičajenim protokolima za analizu unapred definisanim i dostupnim pomoću jednog klika mišem.

Osnovne karakteristike:

• Merenje apsorbancije velikom brzinom – manje od 1 sekunde po bunarčiću
• Merenje u svim formatima mikrotest ploča: od 6 do 1536 bunara
• Inkubacija do 45°C
• Više opcija protresanja (linearno, orbitalno i dvostruko orbitalno)
• Integrisani port za kivetu
• Kompatibilnost sa LVis Plate modulom kapciteta 16 x mikro bunara za uzorke od 2µL
• Kompatibilnost sa Purge Gas Vent sistemom za ubrizgavanje atmosfere ili za izvlačenje vakuuma u čitaču
• Skeniranje bunara u 900 tačaka po bunaru
• Lako se integriše u automatizovane sisteme
• Moćan softver za analizu podataka „MARS“

Kontakt:

Dimitrije Ilić, ing. maš.
Menadžer proizvoda MEDMIKROLAB
Tel/Fax: +381 11 22 22 222 ext. 324
Mob: +381 64 8720 269
dilic@superlab.rs

X
Scroll to Top