CHARM SCIENCES novaLUM II SISTEM ZA ATP DETEKCIJU

Novalum II sistem za ATP (Adenozin Tri Fosfat) detekciju koristi naprednu tehnologiju fotomultiplikacione cevi (PMT) koji je veoma osetljiva na prisustvo ATP i omogućava detekciju veoma niskih nivoa kontaminacije mikroorganizmima i organskim materijama.
Category:
POVEĆAJTE MIKROBIOLOŠKU BEZBEDNOST VAŠIH PROIZVODA!

UNAPREĐENA OSETLJIVOST SISTEMA ZA KONTROLU SANITACIJENovalum II sistem za ATP (Adenozin Tri Fosfat) detekciju koristi naprednu tehnologiju fotomultiplikacione cevi (PMT) koji je veoma osetljiva na prisustvo ATP i omogućava detekciju veoma niskih nivoa kontaminacije mikroorganizmima i organskim materijama. Ovo je velika prednost nad sistemima koje koriste manje osetljive PMTs senzore ili fotodiode. Novalum II sistem ima veći dinamički opseg, brže vreme odziva (5 sekundi) i preciznost u većem temperaturnom opsegu.

Karakteristike i prednosti Novalum II sistema:
Koristi bežično slanje mejlova za grafičkim prikazom očitavanja.
Uključuje korektivne akcije i beleži ih direktno na rezultatima testa.

BRZO UBACIVANJE BRISA
Nema poklopac ili rezu

DOPUNJIVA I ZAMENJIVA BATERIJA
Vreme rada 9 sati

DISPLEJ VISOKE REZOLUCIJE
Pozadinsko osvetljenje, čitljivo i pod sunčevom svetlošću, alfanumerički displej sa 25 karaktera

ERGONOMSKI DIZAJN
Trajno i izdržljivo kućište omogućava brzo i jednostavno izvođenje operacija

ULAZ ZA TEMPERATURNU SONDU/PORT ZA PUNJENJE BATERIJE
Vodootporan

EKRAN OSETLJIV NA DODIR
Izuzetno lako rukovanje menijem

NOVA LINK – Visoko podesivi Nova link 4.0 softver obezbeđuje kompletnu kontrolu dokumentacije i optimizaciju programa sanitacije.

JEDAN INSTRUMENT, VIŠE TESTOVA !

NOVALUM II sistem za detekciju ATP-a je jedinstven i svestran omogućava testiranje više vrsta testova na principu luminiscencije na jednom aparatu.
PocketSwab Plus detekcija ATP-a na površinama / AllerGiene Visoko osetljivi ATP test, koji kontroliše i sprečava kros kontaminaciju na površinama sa alergenima iz hrane. /
WaterGiene detekcija ATP-a u vodi i vlažnim površinama. / FieldSwab prvi luminiscentni ATP test za kontaktne površine u spoljšnjim uslovima. / CideLite detektuje pesticide u vodi, hrani,
mleku, voću, povrću i ostalim vrstama hrane. / F-AP test jednostavni brzi test metod za verifikaciju kompletne
pasterizacije mlečnih proizvoda. NCIMS i FDA odobrenje. / PasLite detektuje alkalnu fosfatazu u mleku i mlečnim proizvodima. NCIMS, IDF, FDA i ISO odobrenje.

Kontakt

X
Scroll to Top