, , , , , ,

Drop-test, kit za brzo određivanje na kapi

Kitovi za brza određivanja koncentracije pojedinih parametara u vodi. Mogućnost merenja koncentracije P i M alkaliteta, hlorida, DEHA, gvožđa, karbonatne i ukupne tvrdoće, rezidualne tvrdoće, fosfata, sulfata…svaki kit je za pojedinačni parametar, i omogućava brza merenja posebno na terenu i za potrebe procesnih inženjera. Predviđen za kontrolu kvaliteta industrijskih i procesnih voda.

X
Scroll to Top