, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Drop test-titracioni za brzu analizu vode

Titracioni drop-test u svakom kitu sadrži neophodne graduisane menzure i set reagenasa za brzu titraciju i određivanje datog parametra. Mogućnost određivanja preko 50 pojedinačnih parametara u vodi, u različitim opsezima određivanja u zavisnosti od vrste i porekla vode koja se ispituje. Neki od parametara koje je moguće ovom metodom izmeriti su: aciditet, p i m alkalitet, ugljen-dioksid, hloridi, rezidualni, ukupni i vezani hlor, EDTA, hlor-dioxide, ukupna i Ca tvrdoća, vodonik-peroksid, molibdat gvožđe, nitriti, kiseonik, fosfonati, poliakrilat, QAC, sulfiti, tannin index, cink… i drugi.

X
Scroll to Top