, , , , , , , , , , , , , , , , ,

DVPlus Viskozimetar – Brookfield

DVPlus Viskozimetar – Brookfield

DVPlus Viskozimetar je bazni model viskozimetra sa unapređenim interfejsom. Idealan je za sve aplikacije gde je potrebno precizno merenje viskoziteta. Jednostavan je za upotrebu i preporučen za kontrolne aplikacije.

DVPlus Viskozimetar – Brookfield

DVPlus Viskozimetar je bazni model viskozimetra sa unapređenim interfejsom. Idealan je za sve aplikacije gde je potrebno precizno merenje viskoziteta. Jednostavan je za upotrebu i preporučen za kontrolne aplikacije.

o Touch screen displej dijagomale 5“
o Merenja u realnom vremenu
o Očitavanje viskoziteta (cP, mPa∙s, P, Pa∙s), temperature(°C, °F or K), obrtnog momenta ((%, mNm, Dyne∙cm), brzine, tipa vretena, programa
o USB i Bluetooth interfejsi
o Temperaturni ofset ±5°C
o 740 brzina merenja
o Automatsko određivanje maksimalnog mernog opsega
o Preciznost ±1.0% opsega
o Ponovljivost ±0.2%
Dostupni su opsezi
LV: za uzorke niskog viskoziteta, tipično: ulja, boje i rastvarači
RV: za uzorke srednjeg viskoziteta, kreme, hrana, boje
HA za uzorke višeč viskoziteta od onih koje je moguće meriti RV opsegom, gelovi, čokolada, epoksidi
HB za uzorke vrlo visokog viskoziteta, kao što su: asfalt, zaptivni materijali, melasa.

Kontakt

Srđan Stepanović
Direktor sektora GENERALLAB

SUPERLAB
Milutina Milankovića 25
11070 Novi Beograd, Srbija
Tel/Fax: +381 11 655 68 55 lok.223
Mob: +381 (0) 64 8720 105
sstepanovic@super-lab.com
www.super-lab.com

X
Scroll to Top