, , , , , , , , , , , , , , , , ,

DVNext CONE/PLATE REOMETAR – Brookfield

DVNext CONE/PLATE
REOMETAR
Naš najnoviji reometar za merenje malih uzoraka

DVNext CONE/PLATE
REOMETAR
Naš najnoviji reometar za merenje malih uzoraka

● Brzo podešavanje, novi Viscosity Wizard i Digitalno nivelisanje
● Verzija “Compliant” sa mogućnosti povezivanja na LIMS
● Unapređeno podešavanje razdaljine
● Opcino: kompatibilnost sa 21 CFR Part 11 u radu bez računara

DVNext Reometar- Kompletan instrument za merenje viskoziteta sa opcijom
21 CFR Part 11 i GAMP

Opciona oprema

Softver Rheocalc T
Sonda ya temoeraturu u posudi za uzorke
Printer
Barkod skener
Konektori za ispiranje
Termostatska Kupatila
Dodatna Cone vretena
Stalak za brzim pomeranjem
Visko standardi
Magnnetna vretena

Kontakt

Srđan Stepanović
Direktor sektora GENERALLAB

SUPERLAB
Milutina Milankovića 25
11070 Novi Beograd, Srbija
Tel/Fax: +381 11 655 68 55 lok.223
Mob: +381 (0) 64 8720 105
sstepanovic@super-lab.com
www.super-lab.com

X
Scroll to Top