, , , , , , , , , , , , , , ,

Fotometar MD100 za COD (Hemijska potrošnja kiseonika)

Digitalni fotometar za merenje HPK-hemijske potrošnje kiseonika. Koristi gotove kivete sa rastvorom kalijum-dihromata, i može se koristiti za analizu vode sa većim ili manjim nivoem zagađenja. Preporučljiv za korišćenje na gradskim i komunalnim postrojenjima, kao i za kontrolu kvaliteta otpadnih voda u industriji.

X
Scroll to Top