, , , , , , , , , , , , , , ,

Fotometar MD100 za hlor-dioxide

Digitalni fotometar za merenje koncentracije hlor-dioxida u vodi. Koristi gotove reagense u vidu tableta ili praška, i cela analiza se završava za nekoliko minuta. Radi na baterije,isporučuje se u koferu prikladnom za nošenje na teren.

X
Scroll to Top