, , , , , , , , , , , , , ,

Fotometar MD100 za određivanje koncentracije mangana u vodi

Digitalni fotometar za određivanje koncentracije mangana u vodi. Mogućnost rada sa tabletiranim i praškastim reagensima. Predviđen za rad sa svim vrstama voda, a posebno sa pijaćim i podzemnim gde je koncentracija mangana jedan od važnih parametara kvaliteta. Radi na baterije, te se može koristiti i na terenu, pogonima za preradu vode isl.

X
Scroll to Top