, , ,

FRITSCH Analysette 3 Pro

ANALYSETTE 3 PRO daju sve što je potrebno za brzo odredjivanje distribucije čestica
različite veličine u laboratoriji. ­Tresilice sa elektromagnetnim motorom
omogućavaju regulaciju vertikalnih oscilacija naslaganih sita. Idealno rešenje za prosejavanje uzoraka do 2 kg sa mernim opsegom čestica od 5 µm do 63mm.

ANALYSETTE 3 PRO daju sve što je potrebno za brzo odredjivanje distribucije čestica različite veličine u laboratoriji. ­Tresilice sa elektromagnetnim motorom omogućavaju regulaciju vertikalnih oscilacija naslaganih sita. Idealno rešenje za prosejavanje uzoraka do 2 kg sa mernim opsegom čestica od 5 µm do 63mm.

ANALYSETTE 3 je idealno rešenje za kontrolu kvaliteta sirovine i gotovih proizvoda, jer se radi na aparatu koji ne proi­zvodi puno buke, koji je robusne konstrukcije i ima dugotrajan upotrebni vek.
Ono što je naglašena prednost kod aparata je softver AUTOSIEVE za automatsku evaluaciju, monito­ring i dokumentaciju Vaših rezu­ltata direktno preko integrisanog RS232 interfejsa. Jednostavnim povezivanjem sa laboratorijskom vagom dolazite do podataka koliko se razlikuje masa sita pre i posle ­prosejavanja.
Osim toga, AUTOSIEVE omogućava jednostavno čuvanje i korišćenje podataka o masi praznih sita.

Kontakt

Srđan Stepanović
Tel/Fax: +381 11 22 22 222 lok.238
Mob: 064/8720-105
sstepanovic@super-lab.com

X
Scroll to Top