, ,

HANSHIN MEDICAL Autoklavi

Uvođenje najnovijih tehnika i instrumenata u hiruršku praksu, usvajanje direktiva i preporuka važećih u Evropskoj uniji, zahtevi za skraćenjem vremena ciklusa, kao i raznovrsnost predmeta i materija za koje je potrebno sterilisati, postavljaju sve veće zahteve pred autoklave. Radi lakšeg snalaženja među različitim vrstama predmeta koje je potrebno sterilisati i da bi se jednoobrazno opisale mogućnosti autoklava različitih proizvođača, uvedene su tzv. „klase” predmeta, a samim tim i klase autoklava sposobnih da sterilišu te predmete.

Medicinski autoklavi i autoklavi za deaktivaciju medicinskog otpada

Uvođenje najnovijih tehnika i instrumenata u hiruršku praksu, usvajanje direktiva i preporuka važećih u Evropskoj uniji, zahtevi za skraćenjem vremena ciklusa, kao i raznovrsnost predmeta i materija za koje je potrebno sterilisati, postavljaju sve veće zahteve pred autoklave. Radi lakšeg snalaženja među različitim vrstama predmeta koje je potrebno sterilisati i da bi se jednoobrazno opisale mogućnosti autoklava različitih proizvođača, uvedene su tzv. „klase” predmeta, a samim tim i klase autoklava sposobnih da sterilišu te predmete.

Pojednostavljeno, ta podela izgleda ovako:
Klasa N: predmeti jednostavnog oblika, bez šupljina, za čiju sterilizaciju su dovoljni i „gravitacioni” autoklavi.
Klasa ,,S”: predmeti komplikovanijeg oblika, sa šupljinama čiji je odnos dubine i širine manji od 5, a za čiju sterilizaciju su potrebni autoklavi koji, pred početak ciklusa, u komori stvaraju jedan impuls vakuuma.
Klasa ,,B”: predmeti komplikovanog oblika sa šupljinama čiji je odnos dubine i širine veći od 5, tekstilni predmeti, itd. a za čiju sterilizaciju su potrebni autoklavi koji, pred početak ciklusa, u komori stvaraju jedan ili više impulsa vakuuma čime se postiže potpuni prodor vodene pare a time i uspešna sterilizacija.
Ovo su autoklavi najviše klase.

Kontakt

Dragana Jovanović
Viši referent prodaje MED&MED
Tel/Fax: +381 11 22 22 222 lok.278
Mob: 064/8720-227
djovanovic@superlab.rs

X
Scroll to Top