, , , , , , , , , , , , , , , , ,

Helipath stalak – Brookfield

Helipath stalak
Za merenje netečljivih supstanci

HPQA – Helipath stalak

Novi Helipath stalak, HPQA: U kombinaciji sa AMETEK Brookfield viskozimetrom/reometrom opremljenim jedinstvenim vretenom tipa T-bar, HPQA omogućava mjerenja viskoziteta/konzistencije, za materijale koji imaju konzistenciju paste, gela, kremi, želatina, ili vosaa. Spiralni test također omogućava mjerenje boja, građevinskih premaza, litografskih mastila i sličnih supstanci.

HPQA polako spušta ili podiže AMETEK Brookfield viskozimetar/reometar tako da njegovo rotirajuće vreteno T-šipa opisuje spiralnu putanju kroz uzorak. Problem kanalisanja ili odvajanja eliminisan je stalnim prolaskom vretana kroz nove slojeve uzorka.

 

HPQA je značajno unapređen u odnosu na predhodni model stalka. Kontroler sa integrisanim interfejsom, džojstikom i motorom pojednostavljuje i proširuje procedure merenja viskoziteta.

HPQA poseduje motor s promjenjivom brzinom koji omogućava kretanje brzinom do 40 mm/s. Moguće je brzo i precizno postaviti standardne testove viskoziteta sa tradicionalnim vretenima. Eliminisana je potreba ručnog podešavanja visine, podešavanje pomoču ekrana osetljivog na dodir omogućava definisanje programabilne visinske lokacije brzo i jednostavno. Jednim dodirom ekrana, postolje se automatski postavlja u gornji (Home) položaj za lako čišćenje vretena i promenu uzorka.

• Dizajniran je za merenje viskoznosti uzoraka koje je teško izmeriti kao što su_ gelovi, paste, kreme, želatini i drugi polu-čvrstih uzoraka.
• Promjenjivo, brzo kretanje do 40 mm/s s džojstikom: Idealno za Quick Action operacije i standardne testove viskoziteta
• Interfejs sa ekranom osetljivim na dodir sa fizičkim džojstikom
• Početna i programabilne pozicije za testiranje omogućavaju przo postavljanje stalka jednim dodirom.
• Odličan izbor za QC testove.
• Jednostavan za postavljanje i čišćenje
• Dostupan sa opcijom magnetnog spajanja vretena, koja omogućava brzo pričvršćivanje i uklanjanje vretena i sprečava oštećenja tokom čestih promena vretena
• Kompatibilan sa svim AMETEK Brookfield viskozimetrima i DVNext reometrima

IPRORUKA
• HPQA motorni stalak
• Baza stalka
• Elementi za montažu vretena
• Kofer za vretena
• Šest T-bar vretena

Kontakt

Srđan Stepanović
Direktor sektora GENERALLAB

SUPERLAB
Milutina Milankovića 25
11070 Novi Beograd, Srbija
Tel/Fax: +381 11 655 68 55 lok.223
Mob: +381 (0) 64 8720 105
sstepanovic@super-lab.com
www.super-lab.com

X
Scroll to Top