, , , , , , , , , , , ,

HY 16/6 Gerhardt, aparatura za hidrolizu

Aparatura za klasičnu hidrolizu uzoraka pri određivanju sadržaja masti prema Weibull-Stoldt – u.

Serijsko grejno telo sa 6 nezavisno kontrolisanih grejnih mesta sa čašama od 1000 ml., prstenastim nosačima, kondenzatorma, crevima. Nosač 6 levaka, levci, filter hartija, kamenčići za ključanje.

Kontakt

Srdjan Stepanović
Direktor sektora GENERALLAB
SUPERLAB
Milutina Milanovića 25
11070 Novi Beograd, Srbija
tel: + 381 655 6855
mob: +381 64 8720 105
sstepanovic@super-lab.com

X
Scroll to Top