, , ,

ISA UV/Vis Spektrometarski sistem

Inteligentni spektralni analizator (ISA) je kompaktan UV / Vis spektrometar koji omogućava istovremeno određivanje različitih parametara sa jednim optičkim senzorom.

Kroz procenu celokupnog spektra apsorpcije od UV do blizu infracrvenog opsega (200-720nm), svojstva vode, sadržaj suspendovane čvrste materije, kao i rastvorene supstance mogu biti sveobuhvatno karakterizovane.

ISA UV / Vis spektrometar dostupan je u različitim varijantama. ISA kompletni sistem u kombinaciji sa BlueBox TS merno-upravljačkim sistemom omogućava samostalan rad. GO Systemelektronik nudi i prenosni mobilni uređaj za fleksibilne aplikacije. Sistem sa baterijskim napajanjem je dizajniran za autonomni rad na licu mesta.

Varijante ISA modula mogu se integrisati u postojeća merenja i omogućavaju njihovo širenje preko CAN bus interfejsa. U zavisnosti od aplikacije ISA UV / Vis spektrometar je dostupan ili kao in situ ili kao flow through varijanta.

Kontakt

Nenad Grujić
Vođa referata, GENERALLAB
Tel: +381 11 655 68 55 lokal 227
Fax: +381 11 22 22 222
testo@super-lab.com

X
Scroll to Top