LDS EBULIOMETAR

Princip merenja je zasnovan na praćenju temperature ključanja suvih vina koja direktno utiče na sadržaj alkohola. Temperatura ključanja vina zavisi od nadmorske visine i atmosferskog pritiska.
Category:

BRZO ODREĐIVANJE ALKOHOLA U VINU SA EBULIOMETROM

<>Princip merenja je zasnovan na praćenju temperature ključanja suvih vina koja direktno utiče na sadržaj alkohola. Temperatura ključanja vina zavisi od nadmorske visine i atmosferskog pritiska. Temperatura ključanja standarda vina i vina koje se analizira se zapisuje a potom se očitava na disku ebuliometra i određuje se sadržaj alkohola sa preciznošću od 0.1vol%.

Sadržaj alkohola u suvim vinima, koji se meri ebuliometrom se kreće u opsegu od 0 do 17vol% alkohola.

Ukoliko želite da radite kalkulaciju sadržaja alkohola na računaru, u ponudi kao opciona stavka je USB fleš memorija sa kalkulacionim programom.

Pomoću ovog instrumenta, može da se odredi sadržaj alkohola u suvim vinima za 6 minuta, jer je elektronski regulisan rad električnog grejača a hlađenje se odvija kontinuirano.

Pomoćni pribor:
• Disk za kalkulaciju rezultata
• Standard vina, antipenušavac i rastvor za čišćenje
• Creva za dovod i odvod vode

Prednosti:
• Digitalni ekran i elektronska temperaturna sonda
• Automatska kompenzacija atmosferskog pritiska
• Automatska regulacija zagrevanja
• Pouzdanost metode: preciznost od 0.1vol%
• Analiza za samo 6 minuta
• Brzo podešavanje i rukovanje
• Originalan i ergonomski prilagođen dizajn
• Univerzalno napajanje
• Optimizacija kontinuiteta hlađenja

Metode rada:
Napunite bojler do crte i pokrenite grejanje
Porast temperature do ključanja rastvora (6 minuta kasnije)
Očitajte sadržaj alkohola u vinu na disku

Kontakt

X
Scroll to Top