MARIENFELD Predmetna i pokrovna stakla

MARIENFELD nudi sveobuhvatni spektar kvalitetnog laboratorijskog stakla kako mikroskopska predmetna i pokrovna stakla, tako i komore za brojanje, kapilarne cevi, laboratorijsko posuđe i volumetrijsko staklo na kome je Marienfeld napravio svoje ime i međunarodno priznati brend. Izdvajaju se predmetna i pokrovna stakla čije su karakteristike: visoka spektralna transmisija, bezbojan izgled, odličan optički kvalitet, niska autofluorescencija.

MARIENFELD nudi sveobuhvatni spektar kvalitetnog laboratorijskog stakla kako mikroskopska predmetna i pokrovna stakla, tako i komore za brojanje, kapilarne cevi, laboratorijsko posuđe i volumetrijsko staklo na kome je Marienfeld napravio svoje ime i međunarodno priznati brend. Izdvajaju se predmetna i pokrovna stakla čije su karakteristike: visoka spektralna transmisija, bezbojan izgled, odličan optički kvalitet, niska autofluorescencija. Odobrena su za primenu u In-vitro dijagno stici (IVD) u skladu sa IVD direktivom 98/79/EC, CE oznakom i brojem serije. U ponudi su sve dimenzije pokrovnih stakala od 12×12 mm do 24×50 mm u odgovarajućem pakovanju. Predmetna obična i brušena stakla 76x26x1 mm u standardnim pakovanjima od 50 kom.

Kontakt

You may also like…

X
Scroll to Top