, , ,

MEDICAL ECONET SMART1

Visoka senzitivnost ultrazvučnog doplera: visoka preciznost sa frekv. od 1 MHz;
automatska/manuelna detekcija kretanja fetusa;auto NST (non stress test) funkcija od 10 min do 1 sata

KARDIOGRAF-SMART 1

EKONOMIČNI MONITOR ZA POJEDINAČNI FETUS

Visoka senzitivnost ultrazvučnog doplera:

  • visoka preciznost sa frekv. od 1 MHz
  • automatska/manuelna detekcija kretanja fetusa
  • auto NST (non stress test) funkcija od 10 min do 1 sata

Štampanje podataka:

  • A4 format papir za dijagrame sa perforiranom linijom
  • Fax papir takođe može da se koristi
  • Brzina štampe 1,2,3 cm/min

Lak za korišćenje

  • jednostavan za korišćenje i podešavanje
  • funkcija alarma (FHR visok-nizak)

Kontakt

Dragana Jovanović
Viši referent prodaje MED&MED
Tel/Fax: +381 11 22 22 222 lok.278
Mob: 064/8720-227
djovanovic@superlab.rs

X
Scroll to Top