,

CO2 INKUBATOR – Memmert

CO2 inkubatori
Bezbednost u svakom trenutku: Vrhunske funkcije za zaštitu ćelijskih kultura, kultura bakterija ili kultura tkiva.

Vrhunske funkcije za zaštitu ćelijskih kultura, kultura bakterija ili kultura tkiva.

CO2 inkubator
Bezbednost u svakom trenutku: Vrhunske funkcije za zaštitu ćelijskih kultura, kultura bakterija ili kultura tkiva.

Vrhunske funkcije za zaštitu ćelijskih kultura, kultura bakterija ili kultura tkiva.

Kontrolni sistem Memmert CO2 inkubatora ICO je tako fino podešen da uređaj dostiže zadatu temperaturu veoma brzo i bez prekoračenja temperature. Obaveštenja o alarmima na vašem mobilnom telefonu garantuju sigurnost opterećenja komore, a ControlCOCKPIT sa puferom baterije obezbeđuje kontinuiranu kontrolu CO2 čak i kada dođe do nestanka struje. Idealna higijena je takođe data: zaobljene ivice omogućavaju lako i temeljno čišćenje, unutrašnjost se može sterilisati u roku od 60 minuta na 180 °C.

4 veličine modela (sa zapreminom komore od 56 do 241 litara)
Temperaturni opseg +18 °C do +50 °C
Opseg podešavanja CO2 0 do 20 % CO2
Opseg podešavanja 02 1 do 20 % O2
Opseg podešavanja aktivne kontrole vlažnosti (sa opcijom K7) 40 do 97 i rh-off
Sigurnosni podaci o temperaturi, CO2, O2 vlažnosti, vremenu otvorenih vrata u skladu sa FDA
ControlCOCKPIT sa baferom baterije: Radni ekran, evidencija i kontrola CO2 su potpuno funkcionalni čak i tokom nestanka struje
Vizuelni i zvučni alarm, kao i obaveštenje o alarmu za mobilne telefone ako su individualno podesivi rasponi temperature, CO2, O2 ili vlažnosti prekoračeni
Aktivna kontrola vlažnosti
Unutrašnja komora, uključujući sve instalacije i senzore, može se sterilisati na +180 °C u programu od 60 minuta

Više informacija na CO2 inkubator- Memmert

Kontakt

Msc. phy. chem.
Danijela Riđić
VD Šef SCIENCELAB

SUPERLAB
Milutina Milankovica 25
11070 Novi Beograd
Srbija

Tel/Fax: +381 11 655 68 55,lok 263
Mob: +381 (0) 64 8720 185

dridjic@super-lab.com
superlab@super-lab.com
www.super-lab.com

X
Scroll to Top