, , , , , , , , , , , , , , , , ,

MICROGEN BIOPRODUCTS BRZI TESTOVI ZA DETEKCIJU PATOGENIH BAKTERIJA

MICROGEN BIOPRODUCTS LTD, ENGLESKA, bavi se razvojem, proizvodnjom i prodajom testova na polju kliničke, prehrambene i veterinarske dijagnostike. Sopstvenim istraživačkim radom Microgen Bioproducts Ltd. je razvio širok dijapazon dijagnostičkih testova za identifikaciju bakterija izolovanih iz širokog spektra uzoraka.

MICROGEN BIOPRODUCTS LTD, ENGLESKA, bavi se razvojem, proizvodnjom i prodajom testova na polju kliničke, prehrambene i veterinarske dijagnostike.
Sopstvenim istraživačkim radom Microgen Bioproducts Ltd. je razvio širok dijapazon dijagnostičkih testova za identifikaciju bakterija izolovanih iz širokog spektra uzoraka.

BRZI TESTOVI ZA DETEKCIJU PATOGENIH BAKTERIJA
ZA RADNE POVRŠINE I PROCESNU OPREMU

Path-Chek Hiygiene Pathogen System

Visok nivo osetljivisti (<1 CFU na 10 cm²) i specifičnost.
Usaglašeno sa zahtevima ISO 18593:2004.
Usaglašen sa USDA/FSIS i US FDA metodama testiranja.
Specifična podloga za detekciju Listeriju, Kolifome i Salmonelu.
Prikladan i lak za upotrebu.

Path-Chek Hygiene Pathogen System postoji za tri vrste mikroorganizama: Listeria, Coliforms i Salmonella.

PRINCIP TESTIRANJA

Princip testiranja je isti za sva tri sistema. Bakterije koje smo pokupili sa radne površine ili opreme u proizvodnji hrane sterilnim brisom. Bris sa uzorkom se unosi u specifičnu za mikroorganizam podlogu (štapić brisa koji viri iz epruvete sa podlogom se lako prelomi) i epruveta se zatvori. Tako prpremljena epruveta se inkubira 18 do 24 sata na 35-37°C. Ukoliko u uzorku imamo mikroorganizme, bakterija se umnožava što dovodi do promene boje podloge.

Postupak uzimanja brisa i ubacivanje u epruvetu sa odgovarajućom podlogom

Inkubacija

Očitavanje

Kontakt

X
Scroll to Top