, , , , , , , , , , , ,

Minitester za analizu voda

Minitesteri o obliku jedno, dvo ili trik-omornih kitova. Mogućnost merenja koncentracije kolorimetrijskom metodom jednog ili kombinacije dva ili tri parametra uključujući rezidualni hlor, aktivni kiseonik, brom, hloride, PHMB, bakar, hidrogen-peroksid, pH, sulfate, QAC, sulfate, stabilizator-cyan kiselina, ukupni alkalitet, ukupna tvrdoća… dostupni modeli sa dve ili tri komore sa parametrima namenjenim određenim vrstama voda-pijaća, bazenska ili procesna. Očitavanje rezultata je trenutno.

X
Scroll to Top