, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

PERKIN ELMER Clarus® SQ 8 GC/MS

Clarus® SQ 8 GC/MS neprevaziđene osetljivosti i stabilnosti, nudi limite detekcije neviđene do sada. Karakterišu ga Clarifi™ detektor i jedinstveni SMART™ source (Simplified Maintenance And Removal Technology). Swafer tehnologija protoka proširiće vaše mogućnosti u hromatografiji.

Clarus® SQ 8 GC/MS

Clarus® SQ 8 GC/MS neprevaziđene osetljivosti i stabilnosti, nudi limite detekcije neviđene do sada. Karakterišu ga Clarifi™ detektor i jedinstveni SMART™ source (Simplified Maintenance And Removal Technology). Swafer tehnologija protoka proširiće vaše mogućnosti u hromatografiji. Od jednostavnih tehnika koje se ogledaju u povezivanju jedne kolone na dva detektora, do sofisticiranih multidimenzionalnih separacija kompleksnih uzoraka, swafer tehnologija uključuje detekciju pesticida u uzorcima hrane i analizu složenih matriksa u petrohemijskim ili uzorcima iz životne sredine.

Kontakt

Uroš Natević
VD Direktor sektora ANALYTICALAB
SUPERLAB
Milutina Milankovica 25,
11070 Novi Beograd |Srbija
tel: +381 11 655 68 55
mob: +381 (0) 64 8720 220
unatevic@superlab.rs
perkinelmer@superlab.rs

X
Scroll to Top