PERKIN ELMER DMA 8000 Mehaničke analize

Pruža vam mnoštvo informacija o mehaničkim karakteristikama kao što su modul, rasipanje energije i materijalna stabilnost pod različitim uslovima uključujući AV, uvećanu vlažnost i u rastvorima. Sada možete analizirati praškaste i druge uzorke komplikovane za pripremu.

Category:

DMA 8000 Mehaničke analize

Pruža vam mnoštvo informacija o mehaničkim karakteristikama kao što su modul, rasipanje energije i materijalna stabilnost pod različitim uslovima uključujući AV, uvećanu vlažnost i u rastvorima. Sada možete analizirati praškaste i druge uzorke komplikovane za pripremu.

Kontakt

X
Scroll to Top