PERKIN ELMER Mantra

Mantra je kompaktna radna stanica za manuelan rad u kvantitativnoj patologiji. Za razliku od postojeće tehnologije protočne citometrije i sekvencirajućih metoda naredne generacije koje mogu da izvrše fenotipizaciju u homogenizovanim uzorcima, Mantra na sličan način izvršava ovaj procesupotrebom slika FFPE preseka tkiva, sve vreme održavajući izgled i morfologiju tkiva.

Category:

 

Mantra

Mantra je kompaktna radna stanica za manuelan rad u kvantitativnoj patologiji. Za razliku od postojeće tehnologije protočne citometrije i sekvencirajućih metoda naredne generacije koje mogu da izvrše fenotipizaciju u homogenizovanim uzorcima, Mantra na sličan način izvršava ovaj procesupotrebom slika FFPE preseka tkiva, sve vreme održavajući izgled i morfologiju tkiva. Ova tehnika omogućava pregled uzorka u prostoru, što može doprineti boljem razumevanju uloge i tipova imunih ćelija i tumorske mikrookoline na takav način da se može pronaći i istražiti nova imunoterapija kancera.

Brošuru možete pogledati OVDE

Video

Kontakt

X
Scroll to Top