PERKIN ELMER Torion T9

Nivo detekcije ppt;
Dobijanje rezultata za manje od 5 minuta od hladnog starta;
,,User friendly”, za rad sa TORIONOM T9 nije potrebno iskustvo iz analitičke laboratorije;
Rutinska kalibracija;
Automatska provera performansi;
Minimalni troškovi eksplatacije;
12 uzoraka na sat;
Mobilnost rada na bateriju 2.5h;

Category:

Gradske vlasti svih svetskih metropola obezbedile su GC/MS TORION T9 Perkin Elmer
koji TRENUTNO detektuje koncentracije organskih jedinjenja u nivoima ppt-a i ppb-a.
Organska jedinjenja su produkti EKOLOŠKIH KATASTROFA svake vrste.

TORION T9 Perkin Elmer, predstavlja jedinstveno rešenje u svetu analitike
i prvi portabl GC/MS koji omogućava kompletnu analizu organskih jedinjenja u vazduhu,
vodi ili zemljištu za manje od 5 minuta na licu mesta, bez odnošenja uzoraka u laboratoriju.

TORION T9 Perkin Elmer

Nivo detekcije ppt;
Dobijanje rezultata za manje od 5 minuta od hladnog starta;
,,User friendly”, za rad sa TORIONOM T9 nije potrebno iskustvo iz analitičke laboratorije;
Rutinska kalibracija;
Automatska provera performansi;
Minimalni troškovi eksplatacije;
12 uzoraka na sat;
Mobilnost rada na bateriju 2.5h;

Kontakt

X
Scroll to Top