, , , ,

RADWAG Vage serije R2

Predstavljamo Vam novu seriju R2 vaga – vaga kreiranih da što je moguće više olakšaju svakodnevni rad u laboratoriji i pojednostave proces čuvanja rezultata merenja.

Predstavljamo Vam novu seriju R2 vaga – vaga kreiranih da što je moguće više olakšaju svakodnevni rad u laboratoriji i pojednostave proces čuvanja rezultata merenja.

Vage R2 serije spadaju u tzv. “standard” klasu instrumenata i namenjene su rutinskoj upotrebi u laboratorijskim uslovima koji i ne moraju biti idealni za vaganje. Radwag je R2 seriju dizajnirao sa jedne strane oslanjajući se na pozitivna iskustva ranije serije C/2 a sa druge strane osluškujući potrebe i želje korisnika kao i napretke u tehnici. Rezultat je R2 serija koju Vam ovde predstavljamo.

Ova serija obuhvata vage od analizičkih, opsega 110-310g i rezolucije 0,1mg, preko poluanalitičkih, opsega 210-1000g rezolucije 1mg, pa do tehničkih vaga, opsega 1200-1600g i rezolucije 0,01g. Kreirane su tako da korisniku pruže potrebnu tačnost bez obzira na promene u temperaturi, položaju,… Za to se stara sistem internih, automatizovanih tegova koji vrše kalibraciju vage čim se za tim ukaže potreba.

Prikaz rezultata merenja se odvija na velikom i čitljivom LCD ekranu. Na ekranu je pridodata i dodatna tekstualna linija čime je omoguće prikaz dodatnih informacija (ID uzorka, vrednost tare,…). Veliki broj piktogramskih signala korisniku pruža trenutnu informaciju o aktivnom režimu merenja, izabranim jedinicama, konekciji sa računarom, kao i mernim i servisnim funkcijama. Uz sve to, softver vage pruža i izbor jednog od 9 ponuđenih jezika. korisniku je obezbeđena velika radna površina tasa načinjenog od nerđajućeg čelika. Pored toga, konstruktivnim rešenjima, olakšano je održavanje čistoće radne površine. Kućište vage je izrađeno od otporne plastične mase.

Kontakt

Ivana Perković
Tel/Fax: +381 11 65 56 855
Mob: 064/8720-225
iperkovic@superlab.rs

X
Scroll to Top