, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

RADWAG XA 21/52.4Y.M.A Vaga za merenje mikro masa

XA 4Y.M.A vage za merenje mirkro masa karakteriše moderan dizajn koje pružaju visoku tačnost i brza merenja.
One su opremljene sa sa pouzdanim mernim sistemom smeštenim u hermetičnom kućištu, što garantuje brzo i precizno merenje u skoro svim laboratorijskim uslovima.

Radwag vage serija 4Y

4Y vage – inovacija 2015: profesionalni standard za merenje, najviša tačnost merenja.

  • Inovativni sistem podešavanja u 2 tačke
  • Još brže merenje
  • Preko 8GB skladišne memorije
  • Najtačnija ponovljivost merenja i u saglasnosti sa USP
  • Ergonmičnost i bezbednost
  • Bežična konekcija je podržava pomoću uređaja koji sadrže iOS i Android sisteme

 
Maksimalni kapacitet [Max]: 21 / 52g
Rezolucija očitavanja [d]: 1 / 5µg

XA 4Y.M.A vage za merenje mirkro masa karakteriše moderan dizajn koje pružaju visoku tačnost i brza merenja.
One su opremljene sa sa pouzdanim mernim sistemom smeštenim u hermetičnom kućištu, što garantuje brzo i precizno merenje u skoro svim laboratorijskim uslovima.

Spoljni faktori kao što su vazdušna strujanja, prašina, vibracije, kompetencije zaposlenih, stvaraju poremećaje što utiče na finalni rezultat merenja.
RADWAG-fabričke vage su opremljene sa opsegom zaštite konstruisanim da eliminišu greške (hermetička merna komora, prigušene vibracije filtera), i alati koji informišu o pojavama grešaka (senzor vibracije, elektronski uređaj za nivoe, modul za ambijentalne uslove).

Antistatični jonizator, kao ugrađena komponenta XA 4Y.M.A microbalance vage, neutrališe električne promene unutar merne komore, mnogo preciznije nego što neutrališe nekompenzvani električni naboj akumuliran na mernom objektu. Smanjena relativna vlažnost i jedinica za očitavanje na vagi, veći evidentirani uticaj statičkog elektriciteta. Uticaj statičkog elektriciteta daje veću grešku ponovljivosti, često i veću grešku indikacije.
Greške merenja, zbog štetnog uticaja elektrostatike, često dostižu nivo hiljade očitanih jedinica i više. Problem se odnosi na ne provodljive uzorke, na primer staklene boce, papirni filteri, plastika, itd…
Implementirani u XA 4Y.M.A microbalance vagu antistatički jonizator je moderno tehnološko rešenje koje kompenzuje i katjone i anjone. Jonizator se aktivira kada se vrata vage otvore, a deaktivira kada su vrata zatvorena. Moguće je kontrolisati rad jonizatora korišćenjem preko mernog paneIa mernog instrumenta. Rad se signalizira pomoću plave LED diode koja emituje svetlost kada je jonizator uključen.

Vagu za merenje mikro mase karakteriše konstrukcija modernog hardvera i softvera. Integrisani softver, Windows Embedded Compact 7, Flash memory, Double Hardware System garantuje brzinu i pouzdanost kada je reč o prikupljajnju i obradi informacija. XA 4Y.M.A serija je opremljena sa LCD 5.7″ touch screen ekranom u boji koji olakšava rad i prikaz rezultata. Kompleksne baze podataka omogućavaju korisnicima da registruju, štampaju i eksportuju merenja. Sistem vage podržava 13  jezika.

‘Definisani profili’ je nova funkcija, koja automatski postavlja parametre mernih instrumenata u skladu sa zahtevima korisnika.
Profili:
BRZINA – rezultat merenja se dobija za veoma kratko vreme
BRZINA DOZIRANJA – vaga brzo reaguje na promene mase, a posebno je korisna za doziranje mnogih proizvoda na dispenzovani deo
PRECIZNOST – podešavanja vage pružaju minimalnu standardnu devijaciju sd ≤ 1.5 μg,
RUKOVANJE – prilagođavanje parametara u skladu sa zahtevima operatera.
XA 4Y.M.A vaga je optimalni moderni uređaj koji među mnogim karakterističnim funkcijama karakteriše rad automatske kontrole nivoa (Level SENSING).

Inovativi sistem za vrata merne komore koja se otvaraju i zatvaraju garantuju glatka i brza kretaja, i eliminišu vibracije koje mogu smetati merenju. Ovim rešenjem je omogućeno koliko će vrata biti otvorena.

Prilagođavanje rada je bazirano na individualnim osobrinama operatera i dozvoljenim nivoima koji ograničavaju pristup meniju mernog instrumenta. Programabilni senzori blizine nude širok opseg mogućnosti: nuliranje, tariranje, štampanje i još mnogo toga.

Brojne funkcije, kao što su diferencijalno merenje omogućavaju višestruku kontrolu mase istih uzoraka podvrgnutih različitim procesima.

Softverski sigurnosni sistem i mogućnost dokumentovanja procesa pomoću ispisa (standardno/ne standardno) obezbeđuje usaglašenost instrumenata za merenje sa GLP/GMP sistemima u skoro svakoj oblasti (farmacija, petrohemija, zaštita životne sredine  mnoge druge).

Karakteristike

 

Elekrični indikator nivoa
Razmena podataka preko USB skladišnih uređaja
Infracrveni senzori
Prenosivost
Interfejs

 

Funkcije

 


AUTOTEST

DOZIRANJE

PROCENTUALNO MERENJE

BROJENJE DELOVA

FORMULACIJA

MERENJE U NJUTN JEDINICAMA

STATISTIKA

KONTROLNO MERENJE

IR SENZORI

GLP PROCEDURE

MERENJE ŽIVOTINJA

KOREKCIJA GUSTINE VAZDUHA

OPSEG KRETANJA

DIFERENCIJALNO MERENJE

ZAMENLJIVA JEDINICA

STATISTIČKA KONTROLA MERENJA

ALIBI MEMORIJA
Maksimalni kapacitet [Max] 21 / 52 g
Minimalno opterećenje 0.1 mg
Rezolucija (vrednost podeoka) [d] 1 / 5 µg
Opseg tare -52 g
Ponovljivost (5% Max) 2.5 µg
Ponovljivost (Max) 6 µg
Linearnost ±20 µg
Odstupanje ekscentričnog opterećenja 20 µg
Minimalna masa merenja (U=1%,k=2) 0.5 mg
Minimalna masa merenja (USP) 5 mg
Vreme stabilizacije ~ 3.5 s
Podešavanje interno (automatski)
OIML klasa I
Displej 5.7” otporni touchscreen u boji
Komunikacioni interfejs 2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digital), Wi-Fi®
Napajanje 100 ÷ 240 V AC 50 / 60 Hz
Potrošnja struje max. 700 mA (bežični terminal – 1A)
Radna temperatura +10 ÷ +40 °C
Atmosferska vlažnost 40% ÷ 80%
Dimenzije merne komore 199×170×217 mm
Dimenzije mernog tasa ø30 mm
Dimenzije pakovanja 720×385×485 mm
Neto težina 14.5 kg
Ukupna težina 18.9 kg

 

Video zapisi

 

Nove XA 4Y.A.I i XA 4Y.M.A.I Vage

Automatski adapter za kalibraciju pipeta

XA 4Y.M.A Vaga za merenje mikro masa

4y series – Ultra-microbalances and microbalances

4Y Balances: Video-Guidance and an on-screen manuals

Kontakt

Ivana Perković
Tel/Fax: +381(0) 11 655-68-55 lok 220
+381 (0)11 22 22 222 lok.231
Mob. +381 (0)64 8720 225
iperkovic@superlab.rs

X
Scroll to Top