, , , , , , ,

Rigaku NEX CG – Energy Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometer

Napredna Cartesian geometry EDXRF za brzu kvalitativna i kvantitativna elementarnu analizu.

Rigaku NEX GC analizator obezbeđuje brzo kvalitativno i kvantitativno određivanje atomskih elemenata u širokom rasponu tipova uzoraka.

Analizirajte ₁₁Na do ₉₂U bez razaranja uzorka.
Čvrsti, tečni, legure, praškovi i tanki slojevi.
Polarizacija za niže granice detekcije.
Granice detekcije PPB nivoa za vodene uzorke pomoću UltraCarry.
Pojednostavljen korisnički interfejs sa EZ analizom.

Napredna Cartesian geometry EDXRF za brzu kvalitativna i kvantitativna elementarnu analizu.

Rigaku NEX GC analizator obezbeđuje brzo kvalitativno i kvantitativno određivanje atomskih elemenata u širokom rasponu tipova uzoraka.

Analizirajte ₁₁Na do ₉₂U bez razaranja uzorka.
Čvrsti, tečni, legure, praškovi i tanki slojevi.
Polarizacija za niže granice detekcije.
Granice detekcije PPB nivoa za vodene uzorke pomoću UltraCarry.
Pojednostavljen korisnički interfejs sa EZ analizom.

https://www.rigakuedxrf.com/nex-cg.php

Kontakt

Uroš Natević
VD Direktor sektora ANALYTICALAB
SUPERLAB
Milutina Milankovica 25,
11070 Novi Beograd |Srbija
tel: +381 11 655 68 55
mob: +381 (0) 64 8720 220
unatevic@superlab.rs
perkinelmer@superlab.rs

X
Scroll to Top