, , , , , , ,

Rigaku NEX DE Energy Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometer

Kao vrhunski visoko-performansni Energy Dispersive X-ray Fluorescence (EDXRF) elementarni analizator sa energijom i disperzijom, novi Rigaku NEX DE pruža široku elementarnu pokrivenost pomoću jednostavnog Windlows softvera – QuantEZ. Ovaj instrument omogućava analizu bez razaranja poševeši od natrijuma (Na) do uranijuma (U) u gotovo bilo kom matriksu, od čvrstih čestica i legura do praška, tečnosti i suspenzija.

● Analiza ₁₁Na do ₉₂U bez razaranja.
● Moćni QuantEZ Windows softver.
● Čvrsti uzorci, tečnosti, legure, praškovi i tanki slojevi.
● 60 kV X-ray cev za široku elementarnu pokrivenost.
● FAST SDD® detektor za vrhunske podatke.
● Šest automatizovanih filtera.
● Neuporedivi odnos cene i performansi.

Kao vrhunski visoko-performansni Energy Dispersive X-ray Fluorescence (EDXRF) elementarni analizator sa energijom i disperzijom, novi Rigaku NEX DE pruža široku elementarnu pokrivenost pomoću jednostavnog Windlows softvera – QuantEZ. Ovaj instrument omogućava analizu bez razaranja poševeši od natrijuma (Na) do uranijuma (U) u gotovo bilo kom matriksu, od čvrstih čestica i legura do praška, tečnosti i suspenzija.

● Analiza ₁₁Na do ₉₂U bez razaranja.
● Moćni QuantEZ Windows softver.
● Čvrsti uzorci, tečnosti, legure, praškovi i tanki slojevi.
● 60 kV X-ray cev za široku elementarnu pokrivenost.
● FAST SDD® detektor za vrhunske podatke.
● Šest automatizovanih filtera.
● Neuporedivi odnos cene i performansi.

https://www.rigakuedxrf.com/nex-de.php

Kontakt

Uroš Natević
VD Direktor sektora ANALYTICALAB
SUPERLAB
Milutina Milankovica 25,
11070 Novi Beograd |Srbija
tel: +381 11 655 68 55
mob: +381 (0) 64 8720 220
unatevic@superlab.rs
perkinelmer@superlab.rs

X
Scroll to Top