RUDOLPH RESEARCH ANALYTICAL Denzitometri i Refraktometri

Kombinovani sistem instrumenata je pravi izbor za korisnike koji imaju zahteve za merenjem indeksa refrakcije i gustine.
Takvim izborom postiže se smanjenje ukupnih troškova, zbog delova koji su zajednički za oba instrumenta, manji utrošak vremena za rad operatera na punjenju i čišćenju sistema.
Category:

KOMBINACIJA AUTOMATSKIH INSTRUMENATA: DENZITOMETRI I REFRAKTOMETRI

Kombinovani sistem instrumenata je pravi izbor za korisnike koji imaju zahteve za merenjem indeksa refrakcije i gustine.
Takvim izborom postiže se smanjenje ukupnih troškova, zbog delova koji su zajednički za oba instrumenta, manji utrošak vremena za rad operatera na punjenju i čišćenju sistema i jednostavna kalkulacija trećeg parametra jer su istovremeno dostupni rezultati očitavanja za indeks refrakcije i gustinu rastvora.
Osnovna kombinacija instrumenata podrazumeva denzitometar i optički modul refraktometra što je potrebno manjim laboratorijama sa ne tako velikim brojem uzoraka.

1

2

Druga kombinacija instrumenata namenjena laboratorijama koje rade sa visoko isparljivim uzorcima, je denzitometar sa optičkom modulom refraktometra uz injektovanje uzorka.
Korišćenjem dualnog optičkog modula, korisniku je omogućeno unošenje uzoraka u manuelnom modu i modu injektovanja pomoću šprica.

Sipanje uzorka i čišćenje u manuelnom modu

Injektovanje uzorka i čišćenje u modu injektovanja

3

Treća kombinacija instrumenata obuhvata denzitometar, optički modul refraktometra sa peristaltičkom pompom namenjena radu sa uzorcima male viskoznosti, zapremine uzorka od 50ml, za laboratorije sa brojnim merenjima, kao što je industrija osvežavajućih pića.
Sledeća kombinacija instrumenata obuhvata denzitometar, Density Meter, optički modul refraktometra i sistem za čišćenje Easy Clean, namenjena za laboratorije koji rade sa uzorcima koji su visoke viskoznosti i ubacuju se uz pomoć peristaltičke pumpe. Takodje je potrebno istaći da je rad sa ovim sistemom odličan izbor ukoliko imate malu količinu uzorka i ako koristite uzorke koji se teško otklanjaju, kao i u slučaju rada sa raznovrsnim uzorcima koji uslovljaju da se sistem mora više puta kompletno čistiti tokom rada sa njima.

4

Kontakt

X
Scroll to Top