, , , , , , , , , , , , , , ,

Sertifikovani stakleni disk za komparator 2000+ za kontrolu kvaliteta voda

Sertifikovani disk za komparator 2000+ ili Hellige. Uz disk je moguće poručiti sertifikat proizvođača u skladu sa ISO 9001. Svaki disk ima serijski broj i u skladu je sa važećim regulativama. Filteri su izrađeni od kvalitetnog stakla, i dosk je moguće posle određenog vreena korišćenja poslati na ponovnu proveru i resertifikaciju. Dostupni su diskovi za različite opsege i parametre, u zavisnosti od toga koja se voda ispituje. Neki od parametara za koji su dostupni diskovi su i amini, amonijak, brom, hlor, hlor-dioksid, hrom, bakar, DEHA, fluoridi, gvožđe, tvrdoća vode, boja-hazen APHA, hidrazin, vodonik-peroksid, jod, mangan, molibdat, natrijum-hipohlorit, nirati, nitriti, kiseonik, ozon, pH vrednost, fosfati, QAC, slicijum, cink…

X
Scroll to Top