SI ANALYTICS UviLine SI 6100

Opsezi od 320 do 1100 nm ili 190 do 1100nm; optički sistemi sa jednim zrakom ili sa referentnim zrakom; različiti nosači kiveta; sistem protočne kivele; termostatiranje kivete

Category:

Spektrofotometar na Srpskom jeziku

Jedini spektrofotometar sa komandama na Srpskom jeziku.

Sve softverske komande na spektrofotometrima UviLine su na Srpskom

Funkcije:
Merenje apsorpcije i transmisije
Merenje koncentracije i kalibracione krive
Merenje na više talasnih dužina
Snimanje spektara
Kinetika

Opsezi od 320 do 1100 nm ili 190 do 1100nm
Optički sistemi sa jednim zrakom ili sa referentnim zrakom
Različiti nosači kiveta
Sistem protočne kivele
Termostatiranje kivete

Kontakt

X
Scroll to Top