, , , , , , ,

SMA 8s Gerhardt, uređaj za pripremu uzoraka za analizu metala u tragovima

Temperaturno kontrolisan grejni blok sa 8 tuba od 250 ml sa kondezatorima, i hvatačima para za određivanje sadržaja metala u zemljištu, sediment, rudama … reatvaranjem u carskoj vodi po EN 13346.

Ispunjava najviše laboratorijske sigurnosne standard. Izuzetna otpornost na hemikalije i mehaničke uticaje. Grejni blok je izrađen od legure Aluminijuma. Zahvaljujući precizno izrađenom bloku, za digestiju po Kjeldhalu dovoljna je temperature od 410 °C. Zato je pre-programirana temperatura za Kjeldhal digestije 430 °C. Za specijalne aplikacije maksimalna temperature može biti 450 °C.

Mikroprocesorski kontroler sa kolor displejem 2.4” TFT. Pt – 100 temperaturna sonda je kontrolisana PID kontrolerom od sobne temperature do 450 °C sa prciznošću +/-v0.5 %. Moguća je jednostavna temperaturna kalibracija.

Kontroler sadrži standardne Kjeldhal predefinisane metode i mogućnost memorisanja 99 metoda sa da 40 koraka. Mogu se programirati i zagrevanje, vreme starta i hlađenje. Funkcija predgrevanja, podrazumeva automatsko zagrevanje u definisanom vremenu – tako se uređaj ne hladi između dve digestije. Brzina zagrevanje i sbaga takođe mogu biti programirani.

Moguća je dodela nivoa pristupa različitim korisnicima i zaštita odgovarajućim šiframa, čime se postiže sledljivost. Uređaj može memorisati podatke za do 30 digestija, koje je moguće preneti pomoću USB stika u LIMS ili eksterni računar.

Sastoji se od:

  • KJELDATHERM KT8s bloka za digestiju
  • Stalka za 8 tuba
  • Stalak za 8 kondzatora
  • SBA/CSB Sistema za prikupljanje gasova
  • 8 x tuba 250 ml
  • 8 x kuglasti kondenzator
  • 8 x hvatač para

Kontakt

Srdjan Stepanović
Direktor sektora GENERALLAB
SUPERLAB
Milutina Milanovića 25
11070 Novi Beograd, Srbija
tel: + 381 655 6855
mob: +381 64 8720 105
sstepanovic@super-lab.com

X
Scroll to Top