, , , , , , , , , , , , , , , , ,

Small Sample Adapter – Brookfield

Small Sample AdapterTM
Adapter za male uzorke, merenja sa malim zapreminama

Small Sample AdapterTM
Adapter za male uzorke, merenja sa malim zapreminama

Standardna isporuka
• Termostatska posuda sa duplim zidovima
• Nosač posude
• Jedno SC4 vreteno po izboru*
• Jedna komora za uzorak po izboru*
• Izolacioni disk
• Ekstenzija za povezivanje vretena
(za standardna vretena)
* Specificirati prilikom poručivanja

Opcioni pribor
• U komoru integrisana temperaturna sonda
• SC$-13RD-100 (pakovanje 100 kom) komore za jednokratnu upotrebu (neophodnaje posebna termostatska posuda)
• CS4-27D-100 (pak.) jednokratna vretena
• SSA-DCU termostatska posuda sa pakovanjem SC4-27D jednokratnih komora
• SSA27D-13RD-100, SSA-DCU sa S-C4-27D• Termostatsko kupatilo
• Magnetno povezivanje vretena

Adapter za male uzorke ima definisanu geometriju
mernog sistema tako da su merenja viskoziteta
precizna i ponovljiva.Sistem merenja sedrži
cilindričnu posudu za uzorak i vreteno. Adapter za
male uzorke meri uzorke zapremine od 2 do 16 ml.
Adapter za male uzorke jednostavno se postavlja
na sve standardne Brookfield viskozimetre i
reometre.

Small Sample AdapterTM

Pokretna komora za uzorke
Konstrukcija adaptera za male uzorke omogućava da se komora jednostavno i lako skinuti i očistiti bez promene podešavanja viskotimetra i termostatskog kupatila. Tako da je moguće izvršiti uzastopna merenja pod istim uslovima.

Kontrola temperature
Komora za uzorke postavlja se u termostatsku posudu sa duplim zidovima tako da je moguće precizno termostatiranje pomoću eksternog termostatskog kupatila. Efekat mešanja koji stvara vreteno koje rotira u kombinaciji sa malom zapreminom uzorka, značajno skraćuje vreme potrebno za postizanje željene temperature. Direktno očitavanje temperature uzorka moguće je upotrebom komeore za uzorak sa integrisanom RTD temperaturnom sondom koju je moguće povezati na DV1, DV2T i DVNext. Opseg temperature u adapteru je od 1ºC do 100 ºC.

Cilindrična geometrija
Adapter za male uzorke ima geometriju koaksijalnog cilindra, zahvaljujući kojoj su rezultati izuzetno precizni.

Komore za jednokratnu upotrebu i vreteno SC4-27D
Komora za jednokratnu upotrebu 13R namenjena je za rad sa uzorcima koji se teško čiste. Dostupna je kao kit koji sadrži 100 komra i odgovarajuću posudu za termosatiranje (SSA-DCU). Dodatne komore dostupne su u pakovanjima od po 100 kom (SC-16RD-100)

Magnetno povezivanje vretena
Opcija magnetnog povezivanja vretena za przo postavljanje i skidanje vretena, umanjuje mogućnost oštećenja koja nastaju usled čestih promena vretena.

Kontakt

Srđan Stepanović
Direktor sektora GENERALLAB

SUPERLAB
Milutina Milankovića 25
11070 Novi Beograd, Srbija
Tel/Fax: +381 11 655 68 55 lok.223
Mob: +381 (0) 64 8720 105
sstepanovic@super-lab.com
www.super-lab.com

X
Scroll to Top