, , , ,

STAKPURE OmniaPure i OmniaDirect

Predstavljamo Vam novu seriju laboratorijskih uređaja za proizvodnju čiste i ultra – čiste vode u skladu sa vežećim standardima koji definišu kvalitetet vode za laboratorijsku upotrebu.
Potrebna vam je mala količina vrhunski čiste vode:

OmniaPure

– Do 40 litara / sat
– ASTM II kvalitet vode (provodljivost 0,1 μS/cm)
– Rezervoar 100 l
– Dispenzer
– Senzor curenja
– Jednostavna zamena potrošnog materijala
– Recirkulacija vode iz rezervoara
– CO2 absorber
– Mogućnost konekcije za istakanje iz rezervoara
– Displej za praćenje provodljivosti i tmperature
– Mikroprocesorski kontroler
– GLP i USP kompatibilan

OmniPure sa još više mogućnosti:

OmniaDirect

OmniaDirect zadržava sve osnovne funkcije OmniaPure aparata sa jednom ključnom prednosti: uređaj
se napaja direktnim povezivanjem na česmensku vodu tako da elimoniše potrebu za predhodno
prečišćenom vodom.
• Dostupne su verzije kapaciteta 6 i 10 l/h
• Protočnost je 2 l/min
• Poguće je istakanje vode ASTM II kvaliteta i vode ASTM I
• Integrisan rezervoar od 10 litara
• Opcije UV lampe i Ultra-filtracije

Ukoliko Vam treba više:

Obratite nam se, ponudićemo
vam rešenje

– Sistemi velikih kapaciteta
– Prilagođena rešenja
– Uređaji za omekšavanje vode
– Uređaji za uklanjanje: Gvožđa, Nitrata ….

Kontakt

Jelena Vučićević
VD Šef WATERLAB-a
Tel/Fax: +381 11 8053 761
Mob: 064/8720-187
jvucicevic@super-lab.com

X
Scroll to Top