, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Testo 174T temperaturni data loger

Testo 174T mini data loger za temperaturu

Testo 174T temperaturni data loger je idealan za nadzor transporta robe, praćenje parametara u frižiderima i zamrzivačima, magacinskim prostorima, kancelarijama, laboratorijama i sektoru proizvodnje. Jednostavno postavljen pored pakovanja ili u pakovanju, npr. u avionima, hladnjačama itd, konstantno prati temperaturne vrednosti. Uz loger dolazi i nosač za pričvršćavanje aparata na zid.

Uz opcioni USB interfejs za komunikaciju, podaci se sa logera se jednostavno i brzo prenose na računar i obrađuju uz prateći softver ComSoft Basic Kroz softver se mogu zadati granične vrednosti i očitavaju se podaci kroz tabelarni i grafički prikaz. Tokom podešavanja logera postoji mogućnost izbora start kriterijuma (pritiskom na dugme GO ili podesiva opcija startovanja na određeni datum ili na osnovu broja logovanja) čime obavezan monitoring parametara postaje jednostavan.

Kontakt

Nenad Grujić
Vođa referata, GENERALLAB (TESTO)
Tel: +381 11 655 68 55 lokal 227
Fax: +381 11 22 22 222
testo@super-lab.com

X
Scroll to Top