, , , , ,

Testo 206 pH1 ručni pH metar

Testo 206 pH1 ručni pH metar za tečnosti

Testo 206 pH1 je tester za brzo merenje pH vrednosti u tečnostima. Poseduje kombinaciju pH imerzione i temperaturne sonde za brzu i efikasnu temperaturnu kompenzaciju. Elektroda instrumenta je izmenjiva, a kalibracija aparata automatska sa odgovarajućim puferima. Kalibracija pH metra se vrši u dve tačke po izboru korisnika (4 i 7 ili 7 i 10).

Kontakt

Nenad Grujić
Vođa referata, GENERALLAB (TESTO)
Tel: +381 11 655 68 55 lokal 222
Fax: +381 11 22 22 222
testo@super-lab.com

X
Scroll to Top